ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมและดัชนีการผลิตของการเลี้ยงปลานิลดำในจังหวัดสมุทรปราการ นครปฐม ราชบุรี ชัยนาท สุพรรณบุรีและกาญจนบุรี

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมและดัชนีการผลิตของการเลี้ยงปลานิลดำในจังหวัดสมุทรปราการ นครปฐม ราชบุรี ชัยนาท สุพรรณบุรีและกาญจนบุรี
นักวิจัย : วราพร พิมพ์ประไพ , สุวิชา เกษมสุวรรณ , วิศณุ บุญญาวิวัฒน์ , ณัฐวุฒิ รัตนวณิชย์โรจน์ , ชัยเทพ พูลเขตต์ , ณัฐพงษ์ ปานขาว , ชลาลัย เรืองหิรัญ , จารุวรรณ เหรียญปรีชา , ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1330280000&BudgetYear=2012
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วราพร พิมพ์ประไพ , สุวิชา เกษมสุวรรณ , วิศณุ บุญญาวิวัฒน์ , ณัฐวุฒิ รัตนวณิชย์โรจน์ , ชัยเทพ พูลเขตต์ , ณัฐพงษ์ ปานขาว , ชลาลัย เรืองหิรัญ , จารุวรรณ เหรียญปรีชา , ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ . (2557). การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมและดัชนีการผลิตของการเลี้ยงปลานิลดำในจังหวัดสมุทรปราการ นครปฐม ราชบุรี ชัยนาท สุพรรณบุรีและกาญจนบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วราพร พิมพ์ประไพ , สุวิชา เกษมสุวรรณ , วิศณุ บุญญาวิวัฒน์ , ณัฐวุฒิ รัตนวณิชย์โรจน์ , ชัยเทพ พูลเขตต์ , ณัฐพงษ์ ปานขาว , ชลาลัย เรืองหิรัญ , จารุวรรณ เหรียญปรีชา , ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ . 2557. "การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมและดัชนีการผลิตของการเลี้ยงปลานิลดำในจังหวัดสมุทรปราการ นครปฐม ราชบุรี ชัยนาท สุพรรณบุรีและกาญจนบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วราพร พิมพ์ประไพ , สุวิชา เกษมสุวรรณ , วิศณุ บุญญาวิวัฒน์ , ณัฐวุฒิ รัตนวณิชย์โรจน์ , ชัยเทพ พูลเขตต์ , ณัฐพงษ์ ปานขาว , ชลาลัย เรืองหิรัญ , จารุวรรณ เหรียญปรีชา , ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ . "การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมและดัชนีการผลิตของการเลี้ยงปลานิลดำในจังหวัดสมุทรปราการ นครปฐม ราชบุรี ชัยนาท สุพรรณบุรีและกาญจนบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557. Print.
วราพร พิมพ์ประไพ , สุวิชา เกษมสุวรรณ , วิศณุ บุญญาวิวัฒน์ , ณัฐวุฒิ รัตนวณิชย์โรจน์ , ชัยเทพ พูลเขตต์ , ณัฐพงษ์ ปานขาว , ชลาลัย เรืองหิรัญ , จารุวรรณ เหรียญปรีชา , ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ . การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมและดัชนีการผลิตของการเลี้ยงปลานิลดำในจังหวัดสมุทรปราการ นครปฐม ราชบุรี ชัยนาท สุพรรณบุรีและกาญจนบุรี. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2557.