ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพ และศักยภาพการผลิตและการใช้กรดอมิโน รวมทั้งความต้องการในงานวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพ และศักยภาพการผลิตและการใช้กรดอมิโน รวมทั้งความต้องการในงานวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย
นักวิจัย : ฉัตร ช่ำชอง , วุฒิ หวังวัชรกุล , ศุภพงศ์ ภูวพัฒนะพันธ์ , Chat Chamchong , Vute Wangwacharakul , Supapong Bhuwapathanapun
คำค้น : Amino acids , Chemical science , Chemistry , Glutamic acid , Lysine , Methionine , Monosodium glutamate , กรดกลูตามิค , กรดอะมิโน , ผงชูรส , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช , เมทไธโอนีน , โมโนโซเดียมกลูตาเมต , ไลซีน
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2528
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/24148
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

กรดอมิโนที่ทำการศึกษามี 3 ชนิด ที่สำคัญคือ ชนิดแรก เป็นกรดอมิโนที่ใช้ในการปรุงแต่งรสอาหารของมนุษย์ ทั้งในอุตสาหกรรมผลิตอาหารสำเร็จรูป ภัตตาคาร ร้านอาหาร และครัวเรือน ชนิดนี้ก็คือ โมโนโซเดียมกลูตาเมต หรือผงชูรส ชนิดที่สองคือ กรดอมิโนที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ คือ Lysine และ Methionine ชนิดที่สามคือ กรดกลูตามิคที่ใช้ในการศึกษา

ประเทศไทยเริ่มผลิตผงชูรสในปี 2503 ปริมาณการผลิตได้ขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนับตั้งแต่ปี 2510 ถึงปัจจุบัน มีโรงงานผลิตผงชูรสอยุ่ 4 ดรง กำลังผลิตก็ได้ขยายเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด ทำให้กำลังการผลิตในปัจจุบันเป้น 46,800 ตัน/ปี ในจำนวนนี้ส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ 3,500 ตัน/ปี หรือ 7.2% ของปริมาณการผลิต ที่เหลือ 92.5% นั้นบริโภคภายในประเทศ

สถานภาพการผลิตผงชูรสในปัจจุบัน ใช้วัตถุดิบที่หาได้จากภายในประเทศกว่า 90% วัตถุดิบที่สำคัญคือ แป้งมันสำปะหลัง กากน้ำตาล ยูเรีย และกรดเกลือ เฉพาะยูเรียเท่านั้นที่มีการนำเข้า

ศักยภาพการผลิตและการใช้ผงชูรสมีแนวโน้มสูงขึ้นตามอัตราการเพิ่มของประชากรของประเทศ และการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมผลิตอาหารสำเร็จรูป สำหรับศักยภาพการผลิตเพื่อส่งออกนั้นมีมาก เพราะประเทศผู้ผลิตที่สำคัญ เช่น สหรัฐอเมริกา หยุดทำการผลิตเพราะขาดทุน ญี่ปุ่นและไต้หวัน หันไปผลิตสินค้าที่มีมูลค่าสูงกว่าและประหยัดพื้นที่มากกว่า ความต้องการของประเทศนำเข้าในยุโรปก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน ดังนั้น สิ่งที่ประเทศไทยควรจะกระทำคือ การศึกษาวิจัยและพัฒนาการผลิตผงชูรสโดยใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า สามารถลดต้นทุนการผลิต เพื่อส่งออกไปแข่งขันกับต่างประเทสได้ เพราะวัตถุดิบมีพร้อมและราคาถูก ขณะเดียวกัน การศึกษาวิจัยถึงระดับการบริโภคที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายควรจะกระทำแล้วเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการบริโภคให้สูงขึ้นอย่างถูกต้อง

ชนิดที่ 2 คือ กรดอมิโนในรูปของ Lysine และ Methionine นั้น ปัจจุบันประเทศไทยต้องนำเข้าทั้ง 2 ชนิด คือประมาณปีละ 2,000 ตัน สำหรับ Lysine และ 1,200 ตัน/ปี โดยประมาณสำหรับ Methionine ในปี 2529 Lysine จะผลิตได้ภายในประเทศ ซึ่งใช้แป้งมันสำปะหลัง เป็นวัตถุดิบหลักที่สำคัญ โดยอุตสาหกรรมนี้มีกำลังการผลิตปีละ 2,000 ตัน ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณความต้องการใช้ภายในประเทศ แต่อย่างไรก้ตาม กำลังการผลิตนี้จะต้องเปลี่ยนแปลงตามศักยภาพการผลิตอาหารสัตว์ และจำนวนไก่ เป็ด ที่เพิ่มขึ้น ในอีก 5 ปีข้างหน้า กำลังการผลิตของดรงงานควรจะขยายให้สูงกว่าปัจจุบัน โดยพิจารณาถึงการขยายตัวของการเลี้ยงไก่และเป็ดเป้นหลัก ซึ่งหากคำนึงถึงศักยภาพการผลิตและการใช้ภายในประเทศ การผลิตเพื่อส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศแล้ว การศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งจำเป้น

สำหรับ Methionine ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสุกรนั้น ยังไม่มีการผลิตในประเทศ โดยมีเฉพาะการนำเข้า แม้กรดอมิโนชนิดนี้หาง่าย ราคาถูก การผลิตเพื่อทดแทนการสั่งเข้าในอนาคตควรจะกระทำเพราะเป็นการลดการรั่วไหลของเงินตราออกนอกประเทศ ซึ่งการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกรดอมิโนชนิดนี้จะให้แนวทางในการวางแผนการผลิตในอนาคตได้ว่าควรหรือไม่อย่างไร

ชนิดที่ 3 คือกรดอมิโนในรูปของกรดกลุตามิคนั้น มีความต้องการใช้เฉพาะในงานศึกษา เช่นส่วนใหญ่ ศักยภาพการผลิตและการใช้ยังต่ำอยู่ จึงยังไม่เอื้ออำนวยที่จะก่อให้เกิดการผลิตเพื่อการค้าได้ และการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกรดนี้ ในปัจจุบันก็ยังไม่มีความจำเป็นแต่ประการใด

บรรณานุกรม :
ฉัตร ช่ำชอง , วุฒิ หวังวัชรกุล , ศุภพงศ์ ภูวพัฒนะพันธ์ , Chat Chamchong , Vute Wangwacharakul , Supapong Bhuwapathanapun . (2528). การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพ และศักยภาพการผลิตและการใช้กรดอมิโน รวมทั้งความต้องการในงานวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ฉัตร ช่ำชอง , วุฒิ หวังวัชรกุล , ศุภพงศ์ ภูวพัฒนะพันธ์ , Chat Chamchong , Vute Wangwacharakul , Supapong Bhuwapathanapun . 2528. "การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพ และศักยภาพการผลิตและการใช้กรดอมิโน รวมทั้งความต้องการในงานวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ฉัตร ช่ำชอง , วุฒิ หวังวัชรกุล , ศุภพงศ์ ภูวพัฒนะพันธ์ , Chat Chamchong , Vute Wangwacharakul , Supapong Bhuwapathanapun . "การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพ และศักยภาพการผลิตและการใช้กรดอมิโน รวมทั้งความต้องการในงานวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2528. Print.
ฉัตร ช่ำชอง , วุฒิ หวังวัชรกุล , ศุภพงศ์ ภูวพัฒนะพันธ์ , Chat Chamchong , Vute Wangwacharakul , Supapong Bhuwapathanapun . การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพ และศักยภาพการผลิตและการใช้กรดอมิโน รวมทั้งความต้องการในงานวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2528.