ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Collective Intelligence for Thai Herbal Information

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : Collective Intelligence for Thai Herbal Information
นักวิจัย : Verayuth Lertnattee , Sinthop Chomya , Lersak Prachuabaree , Virach Sornlertlamvanich , วีรยุทธ์ เลิศนที , สินธพ โฉมยา , เลอศักดิ์ ประจวบอารีย์ , วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช
คำค้น : Collective intelligence , Herbal , Herbal information , Information storage and retrieval systems , Information system , Information, computing and communication sciences , Knowledge engineering , Knowledge management , Knowledge Unifying Initiator for Herbal Information , KUI , KUIHerb , การจัดการความรู้ , การบริหารองค์ความรู้ , คุย , คุยเฮิร์บ , ช้อมูลพืช , ปัญญารวมหมู่ , พืชสมุนไพร , ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ , ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สมุนไพร
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/24136
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

Traditional knowledge about Thai herbal medicine can be contributed from serveral cultures. With the conventional techniques, it is hard to find the way which herbal specialists can build a community for exchanging their knowledge. To alleviate the problem of gathering information based on different cultures, the Knowledge Unifying Initiator for Herbal Information (KUIHerb) is used as a platform for building a web community for collecting the intercultural herbal knowledge . KUIHerb provides a capability in expressing the information about local names, part of herb in usage, indications, methods for preparation and toxicity. In case of multiple opinions are provided, the popular vote will select a set of more preferable opinions used in the community. Basic knowledge in both text and imgaes are used for common understanding. With this system, herb identification, new medicinal applications, precautions including toxicity and references can be collected.

ความรู้ดั้งเดิมเกี่ยวกับสมุนไพรไทยได้มาจากหลายชุมชน ด้วยวิธีการแบบดั้งเดิมนั้นเป็นการยากที่จะให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร สร้างชุมชนสำหรับการแลกเปลี่ยนความรูั เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรวบรวมข้อมูลจากหลายชุมชน ระบบสถาปนาองค์ความรู้ด้านสมุนไพร (คุยเฮิร์บ) ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการสร้างชุมชนบนเว็บเพื่อรวบรวมข้อมูลสมุนไพรหลากหลายชุมชน คุยเฮิร์บมีความสามารถในการให้ข้อมูลชื่อท้องถิ่นของพืชสมุนไพร ส่วนที่ใช้ สรรพคุณ วิธีการเตรียมสมุนไพร รวมถึงข้อความระวังและความเป็นพิษ ในกรณีที่มีความเห็นหลากหลายเกิดขึ้น ระบบจะใช้วิธีการลงคะแนนเสียงและจะเลือกความเห็นชุดหนึ่งที่ตัดสินได้จากชุมชนนั้น ข้อมูลพื้นฐานทั้งชนิดข้อความและรูปภาพ จะถูกนำมาใช้สร้างความเข้าใจพื้นฐานร่วมกัน ด้วยระบบนี้ การพิสูจน์เอกลักษณ์ของพืชสมุนไพร แนวทางการประยุกต์ด้านการแพทย์ ข้อควรระวังรวมทั้งความเป็นพิษของสมุนไพร และเอกสารอ้างอิงได้ถูกรวบรวมไว้

บรรณานุกรม :
Verayuth Lertnattee , Sinthop Chomya , Lersak Prachuabaree , Virach Sornlertlamvanich , วีรยุทธ์ เลิศนที , สินธพ โฉมยา , เลอศักดิ์ ประจวบอารีย์ , วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช . (2551). Collective Intelligence for Thai Herbal Information.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
Verayuth Lertnattee , Sinthop Chomya , Lersak Prachuabaree , Virach Sornlertlamvanich , วีรยุทธ์ เลิศนที , สินธพ โฉมยา , เลอศักดิ์ ประจวบอารีย์ , วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช . 2551. "Collective Intelligence for Thai Herbal Information".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
Verayuth Lertnattee , Sinthop Chomya , Lersak Prachuabaree , Virach Sornlertlamvanich , วีรยุทธ์ เลิศนที , สินธพ โฉมยา , เลอศักดิ์ ประจวบอารีย์ , วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช . "Collective Intelligence for Thai Herbal Information."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2551. Print.
Verayuth Lertnattee , Sinthop Chomya , Lersak Prachuabaree , Virach Sornlertlamvanich , วีรยุทธ์ เลิศนที , สินธพ โฉมยา , เลอศักดิ์ ประจวบอารีย์ , วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช . Collective Intelligence for Thai Herbal Information. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2551.