ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของโรงงานแป้งมันสำปะหลังโดยการพัฒนาระบบสลัดแห้ง

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของโรงงานแป้งมันสำปะหลังโดยการพัฒนาระบบสลัดแห้ง
นักวิจัย : กล้าณรงค์ ศรีรอต , สุนีย์ โชตินีรนาท , สิทธิโชค วัลลภาทิตย์ , ชูเกียรติ กิจคุณา , โกสุม สมัครรัตน์ , Klanarong Sriroth , Sunee Chotineeranat , Sittichoke Wanlapatit , Chookiat Kijkhunasatian
คำค้น : Biochemistry , Biological sciences , Biology and biochemistry , BT-B-07-2F-B9-C-08 , Electroosmotic dewatering , การสลัดแห้ง , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , โรงงานแป้งมันสำปะหลัง
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/24112
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของโรงงานแป้งมันสำปะหลัง สามารถทำได้ในขั้นตอนการสลัดแห้ง ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างเครื่องสลัดแห้งระบบหมุนเหวี่ยง (ใช้ปกติในโรงงานแป้งมันสำปะหลัง) และเครื่องกรองระบบความดันสูง (ในการทดลองได้ใช้เครื่องระดับกึ่งอุตสาหกรรม ขนาดพื้นที่ผิวกรอง 0.1 m2) สำหรับเครื่องกรองระบบความดันสูง ได้ทดสอบหาสภาวะที่เหมาะสมในการกรอง ได้แก่ ระยะเวลาในการปั๊มน้ำแป้ง ระยะเวลาในการบีบแป้งเค้กและระยะเวลาในการเป่าลม จากผลการทดลอง พบว่าเครื่องกรองระบบความดันสูงมีข้อดีกว่าเครื่องสลัดแห้งระบบหมุนเหวี่ยง คือ ความชื้นของแป้งเค้กลดลงจาก 37.87% เป็น 31.24 - 32.97% เปอร์เซ็นของแข็งในแป้งเค้กที่กรองได้สูงขึ้นจาก 85.37 เป็น 99.72 - 99.80% (w/w) ปริมาณของแข็งทั้งหมดและของแข็งที่ละลายได้ในผลกรองเหลวลดลงจาก 138.05 และ 48.92 g/1 เป็น 1.45 - 2.05 และ 0.87 - 1.46 g/1 ตามลำดับ หรือวัดเป็นองศาบูเม่จาก 7.4ํBe เป็น 0.0 ํBe ดังนั้นเปอร์เซ็นของแข็งที่หลุดไปกับผลกรองเหลวลดลงจาก 14.63 เป็น 0.20 - 0.28%(w/w) ส่วนข้อด้อยคืออัตราการกรองจะลดลงจาก 363.65 kg/m2h เป็น 142.98 - 183.48 kg/m2h ทั้งนี้คุณสมบัติของแป้งเค้กและผลกรองเหลวที่ได้จากทั้งสองเครื่องมีค่าอยู่ในช่วงใกล้เคียงกัน จากผลการศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์การใช้เครื่องกรองระบบความดันสูงในขั้นตอนการสลัดแห้งของโรงงานแป้งมันสำปะหลังจำนวน 2 โรงงาน คือ ดรงงาน A และ B ตามลำดับ พบว่า ต้องใช้เครื่องกรองระบบความดันสูงโรงงานละ 1 เครื่อง (รุ่น Larox PF 25 H และ Larox PF 38 H ตามลำดับ) โดยมีเงินลงทุนรวม 16,110,990.00 และ 23,593,500.00 บาท ตามลำดับ หลังจากติดตั้งเครื่องกรองระบบความดันสูงแล้ว ทางโรงงานจะมีรายได้จากการประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้า ค่าน้ำมันเตาสำหรับอบแห้งและค่าแรงงาน รวมแล้ว 2,058,751.58 และ 3,339,307.53 บาท/ปี ตามลำดับ โดยมีระยะเวลาคุ้มทุน 8.79 และ 8.23 ปี ตามลำดับ

To improve the cassava starch manufacturing process, a potential improvement to the dewatering stage of starch slurry was explored by using a high pressure filter. Performance with respect to the dewatering efficiency of starch slurry, starch cake quality and filter quility of the high pressure filter operated under various conditions (including filter cloths, feed time, pressing time and air drying time) was measured and compared with a conventional dewatering centrifuge. at all filtering conditions, the high pressure filter provided improved dewatering efficiency. Starch recovery in cake increased from 85.37% for the conventional centrifuge to 99.8% for the high pressure filter whereas total solid and soluble solid lost in circulating filtrate decreased from 138.05 to 1.45 - 2.05 g/l (or from 14.63 to 0.20 - 0.28%) and from 48.92 to 0.87 - 1.46 g/l, respectively. The high pressure filter provided starch cake with lower moisture content (31.24 - 32.97%) than that of the conventional centrifuge (37.87%). Filtration rate of the high pressure filter, however, reduced from 363.65 kg/m2h to 142.98 - 183.48 kg/m2h. Use of the high pressure filter did not result in loss of starch quality as granule morphology and functional properties such as paste viscosity, water adsorption and solubility characteristics remained unchanged. The high pressure filter also minimizes production cost by requiring less energy consumption for subsequent drying of lower moisture starch cake, less manpower and less electrical power consumption for machine operation. Economic feasibility study of two factories, A and B, exhibited the total investment and saving cost to be 16,110,990 Baht and 23,593,500 Baht/year for factory A and 2,058,752 Baht and 3,339,308 Baht/year for factory B with the break even period of 8.79 and 8.23 years, respectively.

บรรณานุกรม :
กล้าณรงค์ ศรีรอต , สุนีย์ โชตินีรนาท , สิทธิโชค วัลลภาทิตย์ , ชูเกียรติ กิจคุณา , โกสุม สมัครรัตน์ , Klanarong Sriroth , Sunee Chotineeranat , Sittichoke Wanlapatit , Chookiat Kijkhunasatian . (2543). การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของโรงงานแป้งมันสำปะหลังโดยการพัฒนาระบบสลัดแห้ง.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กล้าณรงค์ ศรีรอต , สุนีย์ โชตินีรนาท , สิทธิโชค วัลลภาทิตย์ , ชูเกียรติ กิจคุณา , โกสุม สมัครรัตน์ , Klanarong Sriroth , Sunee Chotineeranat , Sittichoke Wanlapatit , Chookiat Kijkhunasatian . 2543. "การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของโรงงานแป้งมันสำปะหลังโดยการพัฒนาระบบสลัดแห้ง".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กล้าณรงค์ ศรีรอต , สุนีย์ โชตินีรนาท , สิทธิโชค วัลลภาทิตย์ , ชูเกียรติ กิจคุณา , โกสุม สมัครรัตน์ , Klanarong Sriroth , Sunee Chotineeranat , Sittichoke Wanlapatit , Chookiat Kijkhunasatian . "การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของโรงงานแป้งมันสำปะหลังโดยการพัฒนาระบบสลัดแห้ง."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2543. Print.
กล้าณรงค์ ศรีรอต , สุนีย์ โชตินีรนาท , สิทธิโชค วัลลภาทิตย์ , ชูเกียรติ กิจคุณา , โกสุม สมัครรัตน์ , Klanarong Sriroth , Sunee Chotineeranat , Sittichoke Wanlapatit , Chookiat Kijkhunasatian . การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของโรงงานแป้งมันสำปะหลังโดยการพัฒนาระบบสลัดแห้ง. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2543.