ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษากายวิภาคอย่างละเอียดของหลอดเลือดภายในเนื้อเยื้อและอวัยวะของระบบประสาท

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษากายวิภาคอย่างละเอียดของหลอดเลือดภายในเนื้อเยื้อและอวัยวะของระบบประสาท
นักวิจัย : เรือน สมณะ , Reon Somana
คำค้น : Biological sciences , Blood vessels , Nervous system , Neuroscience , Neuroscience and behavior , Tissues , ระบบประสาท , สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ , สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ , หลอดเลือด , เนื้อเยื่อ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/24097
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เนื่องจากข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับการกระจายของหลอดเลือดในเนื้อเยื่อและอวัยวะของระบบประสาทที่ศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนมีน้อยมาก จึงได้ทำการศึกษาในกระแตซึ่งเป็นสัตว์ประเภทลิงที่ชั้นต่ำ โดยทดลองหลอดเลืออดในสมองใหญ่ สมองน้อยปมประสาทรับความรู้สึก ปมประสาทซิมพะเธติก ปมประสาทพาราซิมพะเธติก ตลอดจนในคลอรอยด์เพล็กซัส พบว่า เลือดที่ไปเลี้ยงปมประสาทมาจาก 2 ทางหรือมากกว่า เพื่อประกันว่าปมประสาทจะไม่มีการขาดเลือดและพบว่ามีหลอดเลือดฝอยจะหนาแน่นในบริเวณที่มีเซลล์ประสาทมาก และจะไม่หนาแน่นในบริเวณที่มีใยประสาท

เลือดไปเลี้ยงสมองมาจากกิ่งของ internal carotid artery และ basilar artery ที่มาเชื่อมกันเป็น arterial circle of Willis กิ่งเหล่านี้จะออกมาจากด้านล่างแล้วอ้อมไปตามผิวของสมองก่อนที่จะส่งกิ่งแทงเข้าสู่เนื้อของเปลือกสมอง กิ่งหลอดเลือดแดงตามผิวสมองจะมีการประสานต่อ (anastomose) แต่ไม่มีการประสานต่อของหลอดเลือดแดงในเนื้อสมอง หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงเนื้อสมองส่วนลึกไม่ค่อยจะแตกกิ่งจนกว่าจะไปถึงอวัยวะที่หลอดเลือดเหล่านั้นไปเลี้ยงและหลอดเลือด เลือดที่ไปเลี้ยงสมองส่วนลึกของสมองนี้จึงมีโอกาสแตกบ่อยกว่าหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงเปลือกสมองเมื่อมีภาวะความดันโลหิตสูง

เลือดที่ไปเลี้ยง choroid plexus ซึ่งเป็นอวัยวะผลิตน้ำไขสันหลังมาจากกิ่งของ internal carotid artery และ basilar artery เช่นกัน กิ่งเหล่านี้เมื่อเข้าสู่โพรงสมองจะแตกแขนงจนเป็นหลอดเลือดฝอยลักษณะละเอียด choroid plexus ที่อยู่ในแต่ละโพรงสมองมีลักษณะคล้ายกัน การแตกแขนงของหลอดเลือดในแต่ละ choroid plexus ก็คล้ายกัน

The information concerningthe detailed blood supply of nervous tissues and organs especially in three dimensions is very limited. Therefore, the intensive studies to elucidate angioarchitecture in various nervous tissues and organs have been carried out in the common tree shrew (Yupia glis) which is a lower primate by using vascular corrosion cast technique in conjunction with stereomicroscope and scanning electron microscroscope (SEM). The findings are as following:

1.The blood supply to the sensory and autonomic ganglia is from two or more sources to assure sufficient vascularization. The high density of capillary supply is found in the areas containing neurons wgereas the areas with nerve fibers are with less blood vessels.

2.The blood supply of the cerebrum and cerebellum is from branches of internal carotid and basilar arteries. They form the circle of Willis at the base of the brain. The arterial branches from this circle course along the surface of the brain then give off penetrating branches to supply the cortex. These branches rapidly break up into smaller arterioles and capillaries as soon as they enter the brain tissue. The penetrating branchesthat penetrate the base of the brain to supply the deep areas of the cerebral hemispheres rarely give off branches before thay reach the main organs that they supply. Thus, the blood pressure in these branches is not much reduced at the time the reach the deep part of the brain. This could be the reason why these arteries are frequently rupture in hypertensive condition.

3.The cytological features of all choroid plexuses in the four ventricles are similar. The plexuses receive arterial input from branches of the basilar and internal carotid arteries. The capillary patterns in these plexuses are also similar.

บรรณานุกรม :
เรือน สมณะ , Reon Somana . (2544). การศึกษากายวิภาคอย่างละเอียดของหลอดเลือดภายในเนื้อเยื้อและอวัยวะของระบบประสาท.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
เรือน สมณะ , Reon Somana . 2544. "การศึกษากายวิภาคอย่างละเอียดของหลอดเลือดภายในเนื้อเยื้อและอวัยวะของระบบประสาท".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
เรือน สมณะ , Reon Somana . "การศึกษากายวิภาคอย่างละเอียดของหลอดเลือดภายในเนื้อเยื้อและอวัยวะของระบบประสาท."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2544. Print.
เรือน สมณะ , Reon Somana . การศึกษากายวิภาคอย่างละเอียดของหลอดเลือดภายในเนื้อเยื้อและอวัยวะของระบบประสาท. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2544.