ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์และการออกแบบวงจรแปลงผันไฟตรง-ไฟตรงชนิดทอนแรงดันทอน-ทบระดับแรงดันดันที่มีการไหลของกำลังไฟฟ้าสองทางเพื่อรักษาเสถียรภาพบัสแรงดันไฟตรง

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์และการออกแบบวงจรแปลงผันไฟตรง-ไฟตรงชนิดทอนแรงดันทอน-ทบระดับแรงดันดันที่มีการไหลของกำลังไฟฟ้าสองทางเพื่อรักษาเสถียรภาพบัสแรงดันไฟตรง
นักวิจัย : เจษฎา ขัดทองงาม , ดนุพล ทับทิมอ่อน , พิสิษฐ์ ลิ่วธนกุล , Jasada Kudtongngam , Danuphon Thubthimon , Pisit Liutanakul
คำค้น : Electrical and electronic engineering , Electrical engineering , Electronic circuits , Engineering and technology , Overvoltage , บัสแรงดันไฟตรง , วงจรอิเล็กทรอนิกส์ , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , แรงดันไฟฟ้า
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/23275
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เจษฎา ขัดทองงาม , ดนุพล ทับทิมอ่อน , พิสิษฐ์ ลิ่วธนกุล , Jasada Kudtongngam , Danuphon Thubthimon , Pisit Liutanakul . (2553). การวิเคราะห์และการออกแบบวงจรแปลงผันไฟตรง-ไฟตรงชนิดทอนแรงดันทอน-ทบระดับแรงดันดันที่มีการไหลของกำลังไฟฟ้าสองทางเพื่อรักษาเสถียรภาพบัสแรงดันไฟตรง.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
เจษฎา ขัดทองงาม , ดนุพล ทับทิมอ่อน , พิสิษฐ์ ลิ่วธนกุล , Jasada Kudtongngam , Danuphon Thubthimon , Pisit Liutanakul . 2553. "การวิเคราะห์และการออกแบบวงจรแปลงผันไฟตรง-ไฟตรงชนิดทอนแรงดันทอน-ทบระดับแรงดันดันที่มีการไหลของกำลังไฟฟ้าสองทางเพื่อรักษาเสถียรภาพบัสแรงดันไฟตรง".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
เจษฎา ขัดทองงาม , ดนุพล ทับทิมอ่อน , พิสิษฐ์ ลิ่วธนกุล , Jasada Kudtongngam , Danuphon Thubthimon , Pisit Liutanakul . "การวิเคราะห์และการออกแบบวงจรแปลงผันไฟตรง-ไฟตรงชนิดทอนแรงดันทอน-ทบระดับแรงดันดันที่มีการไหลของกำลังไฟฟ้าสองทางเพื่อรักษาเสถียรภาพบัสแรงดันไฟตรง."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2553. Print.
เจษฎา ขัดทองงาม , ดนุพล ทับทิมอ่อน , พิสิษฐ์ ลิ่วธนกุล , Jasada Kudtongngam , Danuphon Thubthimon , Pisit Liutanakul . การวิเคราะห์และการออกแบบวงจรแปลงผันไฟตรง-ไฟตรงชนิดทอนแรงดันทอน-ทบระดับแรงดันดันที่มีการไหลของกำลังไฟฟ้าสองทางเพื่อรักษาเสถียรภาพบัสแรงดันไฟตรง. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2553.