ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาอัตราส่วนผสมระหว่างเชื้อเพลิงและอากาศของน้ำมันดีเซลชีวภาพที่ผลิตจากปาล์ม

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาอัตราส่วนผสมระหว่างเชื้อเพลิงและอากาศของน้ำมันดีเซลชีวภาพที่ผลิตจากปาล์ม
นักวิจัย : รักษิต ฐิติพัฒนพงศ์ , สุบงกช โตไพบูลย์ , นุวงศ์ ชลคุป , Raksit Thitipatanapong , Subongkoj Topaiboul , Nuwong Chollacoop
คำค้น : Alternative and renewable energy , Biodiesel fuels , Biomass and bioenergy , Combustion , Energy and devices , P0030086 , Palm , การเผาไหม้ , ปาล์ม , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , เชื้อเพลิงไบโอดีเซล
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/22357
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เครื่องยนต์ดีเซลเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้ในการพาณิชย์และมี ความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ การใช้พลังงานจากน้ำมัน ดีเซลนั้นเท่ากับเกือบครึ่งหนึ่งของปริมาณพลังงานที่ใช้ในประเทศ เครื่องยนต์ดีเซลทำงานด้วยการจุดระเบิดด้วยการอัดที่สามารถเผาไหม้ โดยไม่ขึ้นกับอัตราส่วนผสมระหว่างอากาศและเชื้อเพลิง ได้ทำให้ เครื่องยนต์มีแรงบิดสูงและประสิทธิภาพดีกว่าเครื่องยนต์สันดาปภายใน ประเภทอื่นๆ อีกทั้งยังมีความสามารถในการใช้เชื้อเพลิงทดแทนที่ได้ จากผลิตผลทางการเกษตรประเภทต่างๆได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม เครื่องยนต์ดีเซลได้ถูกออกแบบมาให้ทำงานเหมาะสมกับน้ำมันดีเซล จากปิโตรเลียม ในกรณีของประเทศไทยที่มีนโยบายให้ใช้น้ำมันดีเซลชีวภาพที่ผลิต จากไขมันปาล์มเป็นหลัก พบว่าไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับอัตราส่วนระหว่าง อากาศต่อเชื้อเพลิงที่เหมาะสมในการเผาไหม้ (Stoichiometric Air to Fuel Ratio) มาก่อน อีกทัง้ยังพบว่ามีเพียง 3 ประเทศในโลก(ได้แก่ ไทย, มาเลเซีย และ อินโดนิเซีย) ที่ใช้ปาล์มเป็นวัตถุดิบในการผลิต จากการวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีของตัวอย่างน้ำมันดีเซลชีวภาพที่ ผลิตจากปาล์มพบว่าอัตราส่วนระหว่างอากาศต่อเชื้อเพลิงเท่ากับ 12.48 จากวิเคราะห์เพื่อชดเชยอัตราส่วนผสมพบว่าการปรับแต่งปั้ม จ่ายเชื้อเพลิงแรงดันสูงให้จ่ายเชื้อเพลิงสูงขึ้นได้อีกร้อยละ 13 โดย ปริมาตรจะทำให้มีพลังงานที่ได้จากการเผาไหม้น้ำมันดีเซลชีวภาพ สูงขึ้นกว่าน้ำมันดีเซลปิโตรเลียมร้อยละ 3

Nowadays, the oil price becomes a major concern in transportation sector. In Thailand, around 50 million liters of diesel fuel is consumed each day that is approximately 50% of petroleum product. The compression ignition engine or diesel engine plays a important role in Thailand's economy. Also, it has ability to consume variety of alternative fuel without modification. This engine is designed to combust the fuel independently from stoichiometry air-to-fuel ratio. In Thailand, the bio-diesel is designated to be produced from palm. There is no information about AFRsto (stoichiometric air-tofuel ratio) for combustion. Also, only 3 countries (which are Thailand, Malaysia and Indonesia) use palm oil as raw material for bio-diesel. From chemical formulation analysis, the AFRsto palm methyl ester was 12.48. Furthermore, this AFRsto could be used for engine modified recommendation that 13 percent of fuel volume could be increased to operate at same AFR, and stoichiometric combustion energy of palm methyl ester was 3 percent higher energy than diesel fuel.

บรรณานุกรม :
รักษิต ฐิติพัฒนพงศ์ , สุบงกช โตไพบูลย์ , นุวงศ์ ชลคุป , Raksit Thitipatanapong , Subongkoj Topaiboul , Nuwong Chollacoop . (2551). การศึกษาอัตราส่วนผสมระหว่างเชื้อเพลิงและอากาศของน้ำมันดีเซลชีวภาพที่ผลิตจากปาล์ม.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
รักษิต ฐิติพัฒนพงศ์ , สุบงกช โตไพบูลย์ , นุวงศ์ ชลคุป , Raksit Thitipatanapong , Subongkoj Topaiboul , Nuwong Chollacoop . 2551. "การศึกษาอัตราส่วนผสมระหว่างเชื้อเพลิงและอากาศของน้ำมันดีเซลชีวภาพที่ผลิตจากปาล์ม".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
รักษิต ฐิติพัฒนพงศ์ , สุบงกช โตไพบูลย์ , นุวงศ์ ชลคุป , Raksit Thitipatanapong , Subongkoj Topaiboul , Nuwong Chollacoop . "การศึกษาอัตราส่วนผสมระหว่างเชื้อเพลิงและอากาศของน้ำมันดีเซลชีวภาพที่ผลิตจากปาล์ม."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2551. Print.
รักษิต ฐิติพัฒนพงศ์ , สุบงกช โตไพบูลย์ , นุวงศ์ ชลคุป , Raksit Thitipatanapong , Subongkoj Topaiboul , Nuwong Chollacoop . การศึกษาอัตราส่วนผสมระหว่างเชื้อเพลิงและอากาศของน้ำมันดีเซลชีวภาพที่ผลิตจากปาล์ม. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2551.