ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนาพืชตระกลูแตงให้ต้านทานต่อเชื้อไวรัส

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนาพืชตระกลูแตงให้ต้านทานต่อเชื้อไวรัส
นักวิจัย : สุจินต์ ภัทรภูวดล
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1131323000&BudgetYear=2012
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุจินต์ ภัทรภูวดล . (2555). การวิจัยและพัฒนาพืชตระกลูแตงให้ต้านทานต่อเชื้อไวรัส.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุจินต์ ภัทรภูวดล . 2555. "การวิจัยและพัฒนาพืชตระกลูแตงให้ต้านทานต่อเชื้อไวรัส".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุจินต์ ภัทรภูวดล . "การวิจัยและพัฒนาพืชตระกลูแตงให้ต้านทานต่อเชื้อไวรัส."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555. Print.
สุจินต์ ภัทรภูวดล . การวิจัยและพัฒนาพืชตระกลูแตงให้ต้านทานต่อเชื้อไวรัส. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2555.