ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนาความเข้มแข้งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนาความเข้มแข้งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นักวิจัย : รุ่งแสง อรุณไพโรจน์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกฎา นักคิ้ม
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0830987000&BudgetYear=2008
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รุ่งแสง อรุณไพโรจน์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกฎา นักคิ้ม . (2551). การวิจัยและพัฒนาความเข้มแข้งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
รุ่งแสง อรุณไพโรจน์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกฎา นักคิ้ม . 2551. "การวิจัยและพัฒนาความเข้มแข้งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
รุ่งแสง อรุณไพโรจน์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกฎา นักคิ้ม . "การวิจัยและพัฒนาความเข้มแข้งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. Print.
รุ่งแสง อรุณไพโรจน์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกฎา นักคิ้ม . การวิจัยและพัฒนาความเข้มแข้งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2551.