ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เสื้อฉลาดปรับเปลี่ยนเฉดสี

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เสื้อฉลาดปรับเปลี่ยนเฉดสี
นักวิจัย : จุรีรัตน์ ประสาร , Chureerat Prahsarn
คำค้น : Chameleonic textiles , Color , Engineering and technology , Manufacturing engineering , P0030152 , Textile technology , Thermochromic , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สี , เสื้อผ้า
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/22312
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สีสันอันสวยงามถือได้ว่าเป็นจุดขายที่สำคัญอย่างหนึ่งของผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่จะขาดเสียไม่ได้ การสร้างสีสันในสิ่งทอโดยทั่วไปสามารถทำได้ด้วยกระบวนการต่างๆ เช่น การย้อมและการพิมพ์สี รวมทั้งการผสมสีในเม็ดพลาสติก (Master batch) แล้วนำมาฉีดขึ้นรูปเส้นใย ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการย้อมและการพิมพ์สี ช่วยผลักดันให้กระบวนการเติมแต่งสีสันในผลิตภัณฑ์สิ่งทอมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้สิ่งสำคัญที่ผู้ผลิตให้ความใส่ใจมากในอันดับต้นๆ คือ ความสม่ำเสมอและคงทนของเฉดสี หากสีของผลิตภัณฑ์ที่ได้ไม่สม่ำเสมอหรือไม่คงทนก็มักจะถือว่าสีที่เลือกใช้หรือกระบวนการย้อมหรือพิมพ์นั้นไม่ผ่านมาตรฐาน อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของกระแสแฟชั่นผลักดันให้ปัจจุบันมีการสร้างเฉดสีบนผลิตภัณฑ์สิ่งทอให้เป็นแบบไม่ถาวร สามารถเปลี่ยนแปลงไปมาได้โดยการนำเอาโมเลกุลของสารที่เรียกว่า Chromic pigments มาใช้ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจในตัวผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น สารเหล่านี้จะมีการเปลี่ยนแปลงของสีไปตามซึ่งสิ่งเร้า (Stimulators) ภายนอกต่างๆ เช่น อุณหภูมิ แสง ตัวทำละลาย ความเป็นกรด-ด่าง และอื่นๆ เมื่อได้รับสิ่งเร้าสารเหล่านี้จะเกิดการเปลี่ยนรูปแบบของโครงสร้างโมเลกุล ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสีไปด้วย การเปลี่ยนแปลงนี้ สามารถผันกลับได้ กล่าวคือ เมื่อไม่ได้รับสิ่งเร้า โมเลกุลก็จะกลับสู่โครงสร้างและสีเดิม บทความนี้ กล่าวถึงการนำสารเหล่านี้มาใช้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอในรูปแบบต่างๆ

บรรณานุกรม :
จุรีรัตน์ ประสาร , Chureerat Prahsarn . (2552). เสื้อฉลาดปรับเปลี่ยนเฉดสี.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
จุรีรัตน์ ประสาร , Chureerat Prahsarn . 2552. "เสื้อฉลาดปรับเปลี่ยนเฉดสี".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
จุรีรัตน์ ประสาร , Chureerat Prahsarn . "เสื้อฉลาดปรับเปลี่ยนเฉดสี."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. Print.
จุรีรัตน์ ประสาร , Chureerat Prahsarn . เสื้อฉลาดปรับเปลี่ยนเฉดสี. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2552.