ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิภาพการห้ามเลือดที่ผิวหนังตัดเพื่อการถ่ายปลูกเปรียบเทียบวัสดุอนุพันธ์ไฆโทซานกับวัสดุทางการค้า : การศึกษาเปรียบเทียบ

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิภาพการห้ามเลือดที่ผิวหนังตัดเพื่อการถ่ายปลูกเปรียบเทียบวัสดุอนุพันธ์ไฆโทซานกับวัสดุทางการค้า : การศึกษาเปรียบเทียบ
นักวิจัย : ไพโรจน์ สุรัตนวนิช , วนิดา จันทร์วิกูล , บุญล้อม ถาวรยุติการต์ , วาสนา โคสอน , Piroj Surattanawanich , Wanida Janvikul , Boonlom Thavornyutikarn , Wasana Kosorn
คำค้น : Bloos Loss , Chitosan , Hemorrhage , Hemostasis , Surgical , Wound dressing , การห้ามเลือด , ภาวะเลือดออก , วัสดุปิดแผล , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , ไคโตแซน
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/20455
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษานี้เป็นแบบทดลองเบื้องต้นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพการห้ามเลือดของวัสดุห้ามเลือดจากอนุพันธ์ไคโตซาน (วัสดุห้ามเลือดต้นแบบของ MTEC) เปรียบเทียบกับวัสดุทางการค้า ๒ ชนิด คือ SPONGOSTAN Standard และ Algisite-M ในแผลผู้ป่วยที่เกิดจากการตัดผิวหนังเพื่อการปลูกถ่าย ณ โรงพยาบาลอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๑ – พฤศจิกายน ๒๕๕๑ จำนวน ๘ คน โดยทำการปิดวัสดุบนแผลแบบสุ่มจากปลายเท้าไปทางศีรษะ ปิดทับวัสดุด้วยผ้ากอซ และกดทับวัสดุทั้งหมดด้วยมือ (อย่างเบาๆ) เป็นเวลา ๕ และ ๘ นาที สังเกตการหยุดไหลของเลือดเมื่อถึงเวลาที่กำหนด และหลังจากเปิดแผลทิ้งไว้ ๓o วินาที พร้อมทั้งบันทึกภาพของบาดแผลที่เวลา ๕ นาที, ๕ นาที ๓๐ วินาที, ๘ นาที และ ๘ นาที ๓๐ วินาที และบันทึกน้ำหนักของวัสดุทดสอบและผ้ากอซหลังการทดสอบ เพื่อคำนวณหาปริมาณเลือดที่สูญเสีย จากการศึกษาพบว่า ปริมาณเลือดที่สูญเสียที่วัดได้ในวัสดุทดสอบเรียงลำดับจากน้อยไปมาก พบในแผลที่ปิดด้วย SPONGOSTAN Standard, Algisite-M และวัสดุห้ามเลือดต้นแบบของ MTEC ในขณะที่ปริมาณเลือดที่สูญเสียที่วัดได้ในผ้ากอซที่ปิดทับวัสดุทดสอบเรียงลำดับจากน้อยไปมาก พบในแผลที่ปิดด้วยวัสดุห้ามเลือดต้นแบบของ MTEC, SPONGOSTAN Standard และ Algisite-M โดยรวมแล้วปริมาณเลือดที่สูญเสียรวมไม่มีความแตกต่างในระหว่างกลุ่มทดสอบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่จากการสังเกตและบันทึกภาพผลการห้ามเลือดที่เวลา ๘ นาที พบว่า ในขณะที่เปิดแผลทิ้งไว้เป็นเวลา ๓๐ วินาที แผลที่ปิดด้วยวัสดุห้ามเลือดต้นแบบของ MTEC มีเลือดซึมออกมาปริมาณน้อยมาก เมื่อเทียบกับแผลที่ปิดด้วยวัสดุทางการค้าทั้ง ๒ ชนิด

The objective of this clinical preliminary study was to evaluate the hemostatic efficacy of a chitosan derivative-based hemostat prototype (MTEC prototype), compared with that of two commercial materials, SPONGOSTAN Standard and Algisite-M, in split-thickness skin graft donor sites. The study was conducted at Ang Thong Hospital in Ang Thong Province involving eight patients who underwent skin grafting during the period June-November 2008. The three tested materials were randomly put on wound sites from the direction of the pateints toes to their heads. Gauze was placed on top of the materials. To secure the materials, they were gently pressed by hand. Bleeding was visually obverved and the wound sites were photographed at 5 and 8 minutes. At each time point, the wounds were uncovered for 30 seconds for the observation of blood ooze. The wounds were photographed again at 5 1/2 and 8 1/2 minutes. At last, the materials and gauze were weighed for the determination of blood loss. The results revealed that the amount of blood loss found in the materials was in the folloeing order: SPONGOSTAN Standard

บรรณานุกรม :
ไพโรจน์ สุรัตนวนิช , วนิดา จันทร์วิกูล , บุญล้อม ถาวรยุติการต์ , วาสนา โคสอน , Piroj Surattanawanich , Wanida Janvikul , Boonlom Thavornyutikarn , Wasana Kosorn . (2552). ประสิทธิภาพการห้ามเลือดที่ผิวหนังตัดเพื่อการถ่ายปลูกเปรียบเทียบวัสดุอนุพันธ์ไฆโทซานกับวัสดุทางการค้า : การศึกษาเปรียบเทียบ.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ไพโรจน์ สุรัตนวนิช , วนิดา จันทร์วิกูล , บุญล้อม ถาวรยุติการต์ , วาสนา โคสอน , Piroj Surattanawanich , Wanida Janvikul , Boonlom Thavornyutikarn , Wasana Kosorn . 2552. "ประสิทธิภาพการห้ามเลือดที่ผิวหนังตัดเพื่อการถ่ายปลูกเปรียบเทียบวัสดุอนุพันธ์ไฆโทซานกับวัสดุทางการค้า : การศึกษาเปรียบเทียบ".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ไพโรจน์ สุรัตนวนิช , วนิดา จันทร์วิกูล , บุญล้อม ถาวรยุติการต์ , วาสนา โคสอน , Piroj Surattanawanich , Wanida Janvikul , Boonlom Thavornyutikarn , Wasana Kosorn . "ประสิทธิภาพการห้ามเลือดที่ผิวหนังตัดเพื่อการถ่ายปลูกเปรียบเทียบวัสดุอนุพันธ์ไฆโทซานกับวัสดุทางการค้า : การศึกษาเปรียบเทียบ."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. Print.
ไพโรจน์ สุรัตนวนิช , วนิดา จันทร์วิกูล , บุญล้อม ถาวรยุติการต์ , วาสนา โคสอน , Piroj Surattanawanich , Wanida Janvikul , Boonlom Thavornyutikarn , Wasana Kosorn . ประสิทธิภาพการห้ามเลือดที่ผิวหนังตัดเพื่อการถ่ายปลูกเปรียบเทียบวัสดุอนุพันธ์ไฆโทซานกับวัสดุทางการค้า : การศึกษาเปรียบเทียบ. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2552.