ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจำลองออกแบบการประมวลผลสัญญาณสำหรับระบบวิทยาการรหัสลับเชิงควอนตัม

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจำลองออกแบบการประมวลผลสัญญาณสำหรับระบบวิทยาการรหัสลับเชิงควอนตัม
นักวิจัย : Surasak Chiangga , Teerapat Sa-nguankotchakorn , พิทักษ์ พานทอง , เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์ , Keattisak Sripimanwat , วราพงศ์ สุวรรณรักษ์ , อมรเทพ วิชาสิริกุล , เครือวัลย์ วงค์ปัญญา , Kruawan Wongpanya
คำค้น : Cryptography , Quantum , วิทยาการรหัสลับเชิงควอนตัม , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/20197
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ความปลอดภัยของข้อมูลของการสื่อสารในปัจจุบัน มีวิธียืนยันได้ด้วยความยากในการแก้สมการทางคณิตศาสตร์ หรือวิธีการของการไขความลับนั้น ๆ ซึ่งบางครั้งอาจจะไม่สามารถตรวจสอบความปลอดภัยได้ว่ามีผู้ล่วงรู้ถึงความลับของข้อมูลนั้นแล้วหรือไม่ จึงได้เกิดการพัฒนาและแก้ไขการรักษาความลับของข้อมูลเพิ่มเติมด้วยการใช้ระบบวิทยาการรหัสลับเชิงควอนตัม ซึ่งเป็นระบบที่สามารถยืนยันความปลอดภัยของข้อมูลได้เมื่อมีผู้อื่นล่วงรู้ถึงความลับของข้อมูล โดยระบบวิทยาการรหัสลับเชิงควอนตัมนี้เป็นการประยุกต์ความรู้ ทางด้านกลศาสตร์ควอนตัมกับความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าด้วยกัน เพื่อยืนยันความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสื่อสาร ระบบวิทยาการรหัสลับเชิงควอนตัม เป็นเทคโนโลยีใหม่ในระดับโลกทีได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วโดยนักวิจัยจากทั้งสถาบันการศึกษาและจากภาคธุรกิจ และเป็นที่คาดการณ์ถึงศักยภาพ ประโยชน์และมูลค่าเป็นอย่างมาก ดังนั้นการรวมกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีนี้ภายในประเทศเพื่อสร้างความสามารถงานวิจัยด้านสารสนเทศเชิงควอนตัม และเพื่อให้สามารถนำผลลัพธ์มาประยุกต์ใช้งานได้จริงในประเทศ จึงเป็นที่มาของงานวิจัยนี้ โครงการวิจัยนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (AIT-KU-NECTEC) ในระยะเวลาหนึ่งปี โดยเป็นการสร้างแบบสาธิตจำลองระบบวิทยาการรหัสลับเชิงควอนตัมโดยใช้โปรโตคอล BB84 และชุดควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบรหัสลับเชิงควอนตัมปีที่ 1 (ปีงบประมาณ ๒๕๔๗ - ๒๕๔๘) เฟสที่ 1 (ปีงบประมาณ ๒๕๔๗ - ๒๕๕๑) โดยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงควอนตัมไทย (Q-Ti Forum) โดยผลผลิตหลักของโครงการในปีแรกที่ได้รับงบประมาณจากโครงการร่วม (AIT’ RTG joint project) มีสามผลงานคือ แบบสาธิตการจำลองชุดต้นแบบ ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ และการดำเนินการขอจดสิทธิบัตร (ชุดต้นแบบหน่วยขับแสงเลเซอร์ราคาประหยัด) รายละเอียดความก้าวหน้าของต้นแบบในปีแรก (จนถึงธันวาคม ๒๕๔๘) ได้ออกแบบสร้างชุดการเชื่อมต่อหน่วยจำลองทางแสง สร้างซอฟท์แวร์อัลกอริธึมและโปรโตคอลสำหรับการสื่อสาร (การทดลองการส่งข้อมูลผ่านทางแสงอินฟราเรด คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณกลางปี พ.ศ.๒๕๔๙) และได้ดำเนินการจัดสร้างและเตรียมอุปกรณ์สำหรับช่องสื่อสารควอนตัมเบื้องต้นพร้อมการทดสอบส่วนย่อยแล้ว ซึ่งผลการทดสอบเทียบวัดนี้ได้ทำการตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว นอกจากนั้น ผลงานชุดต้นแบบวงจรขับไดโอดชนิดเลเซอร์หรือชุดต้นแบบหน่วยขับแสงเลเซอร์ราคาประหยัด สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะนำผลงานไปยื่นขอรับสิทธิบัตรและตีพิมพ์เผยแพร่ตามลำดับต่อไป

In communication system the secrecy of any type of today’s classical cryptography systems is fundamentally based on the assumption of difficult mathematics problems. Thus in practice, the system is just extremely difficult to crack. This is in strong contrast with quantum cryptography which the security is based on the fundamental laws of quantum physics incorporated with the Vernam cipher. Any eavesdropping attempts to intercept the communication channel can always be detected. Thus, quantum cryptography is a high promising technology due to its potential to provide secret communications that cannot be broken by any amount of computational effort. As known widely, quantum cryptography is one of the world-trend technologies that have been grown rapidly in both academic and industrial applications. Evidently, its research development has been presenting world-wide. Therefore, the joint research to develop this quantum cryptography system in Thailand is a high motivated proposal. In order to step along the track of a world’s technology trend: Quantum Cryptography – a complete or an absolute secret keeping technology, the result of this project would contribute highly to all of related academic, economic, and social aspects. It is as well as to strengthen for further or continuous research in this communication engineering area of Thailand. Briefly, this project has been conducting under the collaboration of researchers from AIT- KU - NECTEC. It proposed to build a demonstration platform based on BB84 protocol of quantum cryptography with the support of suitable function as well as with proper signal processing methods. After running the above mentioned joint project of AIT-KU-NECTEC for a year, this report presents its one year result (2004-2005) (it is a part of main quantum cryptography project, which has been running by Thai Quantum Information Forum (Q-Ti Forum) PHASE 1 (2004 - 2008)), and it will be continuously applied for the next year research. There are three main outputs; a demonstration prototype, a publication, and a possible patent registration. Finally, this first year report presents the progress of demonstration prototype which has been running mostly on user interface software, algorithm and protocol, basic interface, and necessary functions. The complete demonstration via free space infrared link could be done at mid of the year 2006. In addition, hardware set up for the quantum channel has been implemented and tested. A paper reporting this set up has been published. Laser driver prototype is also completely reported. Moreover, a patent of “simple & low cost laser driver” is going to be registered as the results.

บรรณานุกรม :
Surasak Chiangga , Teerapat Sa-nguankotchakorn , พิทักษ์ พานทอง , เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์ , Keattisak Sripimanwat , วราพงศ์ สุวรรณรักษ์ , อมรเทพ วิชาสิริกุล , เครือวัลย์ วงค์ปัญญา , Kruawan Wongpanya . (2549). การจำลองออกแบบการประมวลผลสัญญาณสำหรับระบบวิทยาการรหัสลับเชิงควอนตัม.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
Surasak Chiangga , Teerapat Sa-nguankotchakorn , พิทักษ์ พานทอง , เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์ , Keattisak Sripimanwat , วราพงศ์ สุวรรณรักษ์ , อมรเทพ วิชาสิริกุล , เครือวัลย์ วงค์ปัญญา , Kruawan Wongpanya . 2549. "การจำลองออกแบบการประมวลผลสัญญาณสำหรับระบบวิทยาการรหัสลับเชิงควอนตัม".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
Surasak Chiangga , Teerapat Sa-nguankotchakorn , พิทักษ์ พานทอง , เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์ , Keattisak Sripimanwat , วราพงศ์ สุวรรณรักษ์ , อมรเทพ วิชาสิริกุล , เครือวัลย์ วงค์ปัญญา , Kruawan Wongpanya . "การจำลองออกแบบการประมวลผลสัญญาณสำหรับระบบวิทยาการรหัสลับเชิงควอนตัม."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2549. Print.
Surasak Chiangga , Teerapat Sa-nguankotchakorn , พิทักษ์ พานทอง , เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์ , Keattisak Sripimanwat , วราพงศ์ สุวรรณรักษ์ , อมรเทพ วิชาสิริกุล , เครือวัลย์ วงค์ปัญญา , Kruawan Wongpanya . การจำลองออกแบบการประมวลผลสัญญาณสำหรับระบบวิทยาการรหัสลับเชิงควอนตัม. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2549.