ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบควบคุมการเปิดปิดและบันทึกด้วยรหัสของตู้นิรภัย

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบควบคุมการเปิดปิดและบันทึกด้วยรหัสของตู้นิรภัย
นักวิจัย : ถนัด เหลืองนฤทัย , Thanud Luangnarutai , สุภรณ์ เหมือนหนู , Suporn Muannou
คำค้น : Access Control , Encrypt , ตู้เซฟ Embedded system , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สมองกลฝังตัว
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/20185
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รายงานฉบับนี้กล่าวถึงการออกแบบระบบสมองกลฝังตัวสำหรับตู้เซฟนิรภัย อันเป็นโครงการรับจ้างวิจัยจากหน่วยงานภายนอก ดยใช้ฐานเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวซึ่งเป็นเทคโลยีหลักของโครงการ ในส่วนของฮาร์ดแวร์นั้น ใช้ไมโครคอนโทรอลเลอร์ขนาด 8 เพื่อความกระทัดรัดและราคาถูก จุดเด่นอยู่ที่มีการตั้งค่าเพื่อการประหยัดพลังงาน (Low power consumption) เนื่องจากต้องมีการนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีแหล่งกำเนิดไฟฟ้าจากภายนอก และต้องสามารถทำงานได้เป็นระยะเวลานาน อีกทั้งทางด้านซอฟท์แวร์มีการเข้ารหัสที่มีลักษณะเฉพาะสำหรับผู้ผลิตหรือโรงงานเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อความมั่นใจของผู้ผลิตที่จะไปทำตลาดว่ารหัสที่ออกให้ลูกค้าจะเป็นความลับ อย่างไรก็ตามต้นแบบนี้เป็ฯส่วนหนึ่งของการขยายผลฐานเทคโลยีสมองกลฝังตัวไปสู่ภาดการพานิชได้สำเร็จในต้นแบบหนึ่ง

บรรณานุกรม :
ถนัด เหลืองนฤทัย , Thanud Luangnarutai , สุภรณ์ เหมือนหนู , Suporn Muannou . (2547). ระบบควบคุมการเปิดปิดและบันทึกด้วยรหัสของตู้นิรภัย.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ถนัด เหลืองนฤทัย , Thanud Luangnarutai , สุภรณ์ เหมือนหนู , Suporn Muannou . 2547. "ระบบควบคุมการเปิดปิดและบันทึกด้วยรหัสของตู้นิรภัย".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ถนัด เหลืองนฤทัย , Thanud Luangnarutai , สุภรณ์ เหมือนหนู , Suporn Muannou . "ระบบควบคุมการเปิดปิดและบันทึกด้วยรหัสของตู้นิรภัย."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2547. Print.
ถนัด เหลืองนฤทัย , Thanud Luangnarutai , สุภรณ์ เหมือนหนู , Suporn Muannou . ระบบควบคุมการเปิดปิดและบันทึกด้วยรหัสของตู้นิรภัย. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2547.