ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การติดตั้งระบบคลัสเตอร์คอมพิวติ้งและการวัดประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์ชนิด 64 บิต

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การติดตั้งระบบคลัสเตอร์คอมพิวติ้งและการวัดประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์ชนิด 64 บิต
นักวิจัย : ศุภกิจ พฤกษอรุณ , Supakit Prueksaaroon
คำค้น : Cluster , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , เทคโนโลยีการคำนวณ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/20176
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เทคโนโลยีการคำนวณในปัจจุบัน ได้ถูกนำมาพัฒนาใช้ในการแก้ไขคำนวณ และแก้ปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการคำนวณทางวิทยาศาสตร์ ปัญหาแบบจำลองทางโครงสร้างพันธุกรรม ปัญหาการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ตลอดจนการคำนวณในระดับอะตอม จำเป็นต้องใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาประกอบด้วย ระบบคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง ซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ และระบบเครือข่ายความเร็วสูง โดยในปัจจุบันได้มีการพัฒนาโปรแกรม และชุดเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกสำหรับการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์แบบแบวูล์ฟคลัสเตอร์ (Beowulf Cluster) ได้อย่างรวดเร็ว และมีความสามารถในการต่อขยายได้สูง ลดระยะเวลาในการปรับแต่ง และติดตั้งระบบ รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอการติดตั้ง การจัดการระบบคลัสเตอร์ด้วยชุดโปรแกรมร็อคคลัสเตอร์ และการวัดประสิทธิภาพของระบบคลัสเตอร์บนสถาปัตยกรรม 64 บิตของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

บรรณานุกรม :
ศุภกิจ พฤกษอรุณ , Supakit Prueksaaroon . (2548). การติดตั้งระบบคลัสเตอร์คอมพิวติ้งและการวัดประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์ชนิด 64 บิต.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ศุภกิจ พฤกษอรุณ , Supakit Prueksaaroon . 2548. "การติดตั้งระบบคลัสเตอร์คอมพิวติ้งและการวัดประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์ชนิด 64 บิต".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ศุภกิจ พฤกษอรุณ , Supakit Prueksaaroon . "การติดตั้งระบบคลัสเตอร์คอมพิวติ้งและการวัดประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์ชนิด 64 บิต."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2548. Print.
ศุภกิจ พฤกษอรุณ , Supakit Prueksaaroon . การติดตั้งระบบคลัสเตอร์คอมพิวติ้งและการวัดประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์ชนิด 64 บิต. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2548.