ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานสรุปการพัฒนาโปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับวิเคราะห์ปัญหาแรงเนื่องจากไฟฟ้าในสภาวะคงตัว(Steady State Electric Force)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานสรุปการพัฒนาโปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับวิเคราะห์ปัญหาแรงเนื่องจากไฟฟ้าในสภาวะคงตัว(Steady State Electric Force)
นักวิจัย : เชรษฐา รัตนพันธ์ , Chesta Ruttanapun
คำค้น : Finite Element , Parallel computing , คำนวณแบบขนาน electric force , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , แรงไฟฟ้า , ไฟไนต์เอลิเมนต์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/20167
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รายงานฉบับนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ สมการทางคณิตศาสตร์สำหรับอธิบายแรงเนื่องจากไฟฟ้าที่สภาวะคงที่ และวิธีแก้ปัญหาซึ่งใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ เพื่อนำมาพัฒนาเป็นโปรแกรมคำนวณแรงจากไฟฟ้าที่สภาสะคงที่ ภายในรายงานยังมีรายละเอียดของซอร์สโค้ด ของโปรแกรม ไฟล์ประกอบสำหรับการทำงานของโปรแกรม ขั้นตอนการรันโปรแกรมทั้งบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว และบนคลัสเตอร์คอมพิวเตอร์ และยังมีผลการคำนวณของโปรแกรมโดยใช้ตัวอย่างของแผ่นตัวนำแบบขนาน

บรรณานุกรม :
เชรษฐา รัตนพันธ์ , Chesta Ruttanapun . (2548). รายงานสรุปการพัฒนาโปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับวิเคราะห์ปัญหาแรงเนื่องจากไฟฟ้าในสภาวะคงตัว(Steady State Electric Force).
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
เชรษฐา รัตนพันธ์ , Chesta Ruttanapun . 2548. "รายงานสรุปการพัฒนาโปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับวิเคราะห์ปัญหาแรงเนื่องจากไฟฟ้าในสภาวะคงตัว(Steady State Electric Force)".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
เชรษฐา รัตนพันธ์ , Chesta Ruttanapun . "รายงานสรุปการพัฒนาโปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับวิเคราะห์ปัญหาแรงเนื่องจากไฟฟ้าในสภาวะคงตัว(Steady State Electric Force)."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2548. Print.
เชรษฐา รัตนพันธ์ , Chesta Ruttanapun . รายงานสรุปการพัฒนาโปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับวิเคราะห์ปัญหาแรงเนื่องจากไฟฟ้าในสภาวะคงตัว(Steady State Electric Force). ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2548.