ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการสร้างเครื่องสแกนภาพ โดยเทคนิคการกำหนดแม่เหล็กแบบสนามต่ำ

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการสร้างเครื่องสแกนภาพ โดยเทคนิคการกำหนดแม่เหล็กแบบสนามต่ำ
นักวิจัย : พัฒนา ภู่วนิชย์ , Patana Puwanich
คำค้น : Magentic resonance imager , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สนามแม่เหล็ก , เครื่องสแกนภาพ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/20065
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

MRI (Magnetic Imaging) เป็นวิทยาการสมัยใหม่ในการตรวจสอบวัสดุโดยไม่บุกรุกและไม่มีการทำลายเนื้อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้ในการตรวจสอบเนื้อเยื้อของร่างกายคนซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งในการตรวจสอบวิเคราะห์ของเนื้อเยื้อทางชีวภาพ เช่น สมอง อวัยวะภายในทรวงอก และช่วงท้อง การสร้างภาพจากสัญญาณการกำทอนแม่เหล็ก (Nuclear magnetic resonance หรือ NMR) ได้ถูกวิจัยและพัฒนาอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในทางการแพทย์ จนเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือที่จำเป็นจะต้องมีใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรค แต่ทว่าเครื่องสร้างภาพโดยขดลวดตัวนำยิ่งยวด (Superconduction magnet) ซึ่งเป็นเครื่องสแกนภาพแบบสนามแม่เหล็ก ความเข้มสูง จะมีราคาอยู่ในช่วง 80-100 ล้านบาท/เครื่อง อย่างไรก็ตามเครื่องสแกนภาพแบบแม่เหล็กความเข้มต่ำกว่าประมาณ 5-6 เท่า ในงานวิจัยนี้มีโครงการจะดำเนินการสร้างเครื่องสแกนภาพแบบสนามแม่เหล็กความเข้มต่ำ (วัตถุตัวอย่างขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 10 ซม.) ซึ่งนอกจากจะได้เครื่องต้นแบบที่อาจจะพัฒนาต่อไปในเชิงพาณิชย์แล้ว ยังจะเป็นการช่วยเสริมสร้างในการศึกษา วิจัย และฝึกอบรมของภาควิชาฟิสิกส์ ในสาขาการกำทอนแม่เหล็ก และเทคโนโลยีของการสร้างภาพ (Imaging technology) อีกด้วย นอกจากจุดประสงค์หลักที่ใช้ในทางการแพทย์แล้ว เครื่องสแกนภาพนี้ยังสามารถนำไปใช้ในการตรวจสอบผลิตผลทางการเกษตรได้ เนื่องจาก MRI เป็นการตรวจสอบแบบไม่บุกรุกและไม่ทำลายวัสดุ

MRI (Magnetic resonnance Imaging) is the new technology to de used as a non-invasive and non-destructive analyzing tool. especially to image paramagnetic sample such as human tissue. MRI is the most powerful machine in mediacl diagnosis. High resolution images ofinternal tissues such as brain, liver and kidney can be obtained by using this scanner without any harm, It is a very powerful diagnostic tool that every main provincial hospital should have one. Unfortunately, the cost of an MRI system is very high expecially a super-conduction magnet MRI system costs almost 80-100 million baht. However, a low field resistive magnet MRI system, which costs about 5-6 times lower, can produce good enough resolution image too. The purpose of this project is to develop and construct a low field MRI system (field of view not more than 10*10cm.) which will also enhanc the teaching, research and trining of the Physics Department in the filed of MRI and imaging technology. It is hope that this prototype can be later developde into a commercial unit not only for medical use but also in other non-destructive testing, such as in fruit and food.

บรรณานุกรม :
พัฒนา ภู่วนิชย์ , Patana Puwanich . (2543). โครงการสร้างเครื่องสแกนภาพ โดยเทคนิคการกำหนดแม่เหล็กแบบสนามต่ำ.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
พัฒนา ภู่วนิชย์ , Patana Puwanich . 2543. "โครงการสร้างเครื่องสแกนภาพ โดยเทคนิคการกำหนดแม่เหล็กแบบสนามต่ำ".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
พัฒนา ภู่วนิชย์ , Patana Puwanich . "โครงการสร้างเครื่องสแกนภาพ โดยเทคนิคการกำหนดแม่เหล็กแบบสนามต่ำ."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2543. Print.
พัฒนา ภู่วนิชย์ , Patana Puwanich . โครงการสร้างเครื่องสแกนภาพ โดยเทคนิคการกำหนดแม่เหล็กแบบสนามต่ำ. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2543.