ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แอมเพอโรเมตริกเอนไซม์อิเล็กโทรดสำหรับวัดปริมาณกลูตาเมตโดยระบบ FIA (ระยะที่ 2)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แอมเพอโรเมตริกเอนไซม์อิเล็กโทรดสำหรับวัดปริมาณกลูตาเมตโดยระบบ FIA (ระยะที่ 2)
นักวิจัย : บุษยา บุนนาค , Boosya Bunnag
คำค้น : กลูตาเมต , การวัดปริมาณ , ผงชูรส , ศูนย์เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , อิเล็กโทรด , แอมเพอโรเมตริกเอนไซม์ , โมโนโซม์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/19972
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การหาปริมาณกลูตามิคมีความจำเป็นอย่างมากไทฃม่ว่าจะเป็นในช่วงกระบวนการหมักเพื่อผลิตกรดกลูตามิค หรือปริมาณกรดกลูตามิคในอาหารที่ใช้ในรูปของสารปรุงแต่งที่เรียกว่า ผงชูรสหรือโมโนโซเดียมกลูตาเมท วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ ต้องการพัฒฯาไบโอเซ็นเซอร์ที่ใช้สำหรับหาปริมาณกรดกลูตามิค เพื่อการวิเคราะห์ในอุตสาหกรรมหมักและอุตสาหกรรมอาหาร และการพัฒนาระบบวัดแบบต่อเนื่องที่เรียกว่า Flow Injection ANalysis(FIA) งานวิจัยประกอบไปด้วย 1. การออกแบบสร้างและศึกษาการทำงานของเอนไซม์อิเล็คโทรดที่ประกอบด้วยเอนไซม์ L-Glutamate dehydrogenase และโคเอนไซม์ NAD+ ตรึงร่วมกันในโมดิฟายดิพอกซีอิเลคโทรด 2. การออกแบบสร้างและศึกษษการทำงานของระบบวัด เพื่อพัฒนาระบบวัดอย่างต่อเนื่อง โดยประกอบด้วยการไหลผ่านของสารละลายตัวพาและสารตัวอย่างที่ควบคุมการไหลด้วยปั๊ม ทำการสร้างและออกแบบเซลวัดที่ประกอบเข้ากับขั้วอิเลคโทรด สร้างและออกแบบระบบวัดซึ่งประกอบด้วยภาชนะบรรจุสารละลาย(reservior) ปั๊มพ์ ส่วนที่ฉีดสารตัวอย่าง (Injection port) mixing coil เซลวัดและเอนไซม์อิเลคโตรดและคอมพิวเตอร์ 3. ออกแบบและสร้างส่วนดำเนินการสัญญาณและแสดงผล 4. การทดสอบและทดลองนำไปใช้งาน ทั้งในระดับห้องปฏิบัติการและทดสอบในภาคสนาม 5. ประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์เบื้องงต้นเปรียบเทียบระหว่างการวัดทางเคมีกับการใช้ไบโอเซ็นเซอร์

Amperometric Enxyme Electrode for the determination of L-Glutamate using Flow Injection Analysis Determination for L-glutamate and monosodium Glutamate (MSG) is an essential in fermantation process and food products. The objective of this project is to develop a sensitive , precise and rapid L-Glutamate enzyme electrode together with a flow injection analysis(FIA) sytem. The porject includes: 1. Construction and characterization of L-glutamate enzyme electrode containing L-glutamate dehydrogrnase (GIDH) and NAD+ in a generally modified epoxy-graphite electrode. - To optimize the amount of GIDH and NAD+ - To modified L-glutamate enxymate enzyme electrode with chemical polymer and chemical counling reagent. - To select the type and optimize the of epoxy resin. 2. Incorporation of FIA system to enzyme electrode for the determination of L-glutamate. FIA is the tpe of continuous flow analysis which utilizes and analytical stram, unsegmented by air bubles, into which highly reproducible volumes of samples are injected. - To construct flowthrough cell - To design and construct flow system which consists of reservior, pump, injection port, mixing coil, flowthrough cell, enzyme electrode and computer. 3. Designation and construction of signal processing and display. 4. The performance of enzyme electrode will be tested in laboratory as well as in field analysis. 5. Cost evaluation will be done in comparison with chemical method. The duration of the project is 3 years. Result from this project could be applied to another compund which yeilds a fast analytical method, precise, accurate, unexpensive and extremely versatile system.

บรรณานุกรม :
บุษยา บุนนาค , Boosya Bunnag . (2539). แอมเพอโรเมตริกเอนไซม์อิเล็กโทรดสำหรับวัดปริมาณกลูตาเมตโดยระบบ FIA (ระยะที่ 2).
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
บุษยา บุนนาค , Boosya Bunnag . 2539. "แอมเพอโรเมตริกเอนไซม์อิเล็กโทรดสำหรับวัดปริมาณกลูตาเมตโดยระบบ FIA (ระยะที่ 2)".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
บุษยา บุนนาค , Boosya Bunnag . "แอมเพอโรเมตริกเอนไซม์อิเล็กโทรดสำหรับวัดปริมาณกลูตาเมตโดยระบบ FIA (ระยะที่ 2)."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2539. Print.
บุษยา บุนนาค , Boosya Bunnag . แอมเพอโรเมตริกเอนไซม์อิเล็กโทรดสำหรับวัดปริมาณกลูตาเมตโดยระบบ FIA (ระยะที่ 2). ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2539.