ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบวงจรรวมสำหรับนิสิต นักศึกษา

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบวงจรรวมสำหรับนิสิต นักศึกษา
นักวิจัย : เกริกชัย ทองหนู , Krerkchai Thongnoo
คำค้น : การวิจัย , การออกแบบ , วงจรรวม , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/19846
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
เกริกชัย ทองหนู , Krerkchai Thongnoo . (2537). การออกแบบวงจรรวมสำหรับนิสิต นักศึกษา.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
เกริกชัย ทองหนู , Krerkchai Thongnoo . 2537. "การออกแบบวงจรรวมสำหรับนิสิต นักศึกษา".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
เกริกชัย ทองหนู , Krerkchai Thongnoo . "การออกแบบวงจรรวมสำหรับนิสิต นักศึกษา."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2537. Print.
เกริกชัย ทองหนู , Krerkchai Thongnoo . การออกแบบวงจรรวมสำหรับนิสิต นักศึกษา. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2537.