ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แอมเพอโรเมตริกเอนไซม์อิเลคโทรดสำหรับวัดปริมาณกลูตาเมทโดยระบบ FIA

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แอมเพอโรเมตริกเอนไซม์อิเลคโทรดสำหรับวัดปริมาณกลูตาเมทโดยระบบ FIA
นักวิจัย : บุษยา บุนนาค , Boosya Bunnag
คำค้น : Amperometric Enzyme Electrode , กลูตาเมท , การวัดปริมาณ , ระบบ FIA , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , เอนไซม์อิเลคโทรด , แอมเพอโรเมตริก
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/19828
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การหาปริมาณกรดกลูตามิคมีความจำเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในช่วงกระบวนการหมัดเพื่อผลิตกรดกลูตามิค หรือปริมาณกรดกลูตามิคในอาหารที่ใช้ในรูปของสารปรุงแต่งที่เรียกว่า ผงชูรส หรือ โมโนโซเดียมกลูตาเมท วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ ต้องการพัฒนาไบโอเซนเซอร์ที่ใช้สำหรับหาปริมาณกรดกลูตามิค เพื่อการวิเคราะห์ในอุตสาหกรรมการหมักและอุตสาหกรรมอาหาร และการพัฒนาระบบวัดแบบต่อเนื่องที่เรียกว่า Flow Injection Analysis (FIA) งานวิจัยประกอบไปด้วย 1. การออกแบบสร้างและศึกษาการทำงานของเอนไซม์อิเลคโทรด ที่ประกอบด้วยเอนไซม์ L-glutamate dehydrogenase และโคเอนไซม์ NAD+ ตรึงร่วมกันในโมดิฟายด์ กราไฟท์อิพอกซีอิเลคโทรด - ศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมของเอนไซม์และโคเอนไซม์ - โมดิฟายด์เอนไซม์อิเลคโทรดโดยใช้สารเคมีโพลิเมอร์และสารก่อพันธะโควาเลนท์ - ศึกษาและคัดเลือกชนิด ปริมาณของอิพอกซีเรซิน 2. ออกแบบ สร้าง และศึกษาการทำงานของระบบวัด ระบบวัดเป็นแบบการวัดอย่างต่อเนื่อง โดยประกอบด้วยการไหลผ่านของสารละลายตัวพา และสารตัวอย่างที่ควบคุมการไหลด้วยปัมพ์ - สร้างและออกแบบเซลวัดที่ประกอบเข้ากับขั้วอิเลคโทรด - สร้างและออกแบบระบบวัด ซึ่งประกอบด้วยภาชนะบรรจุสารละลาย (reservior) ปัมพ์ ส่วนที่ฉีดสารตัวอย่าง (injection port) mixing coil เซลวัดและเอนไซม์อิเลคโทรด และคอมพิวเตอร์ 3. ออกแบบและสร้างส่วนดำเนินการสัญญาญและแสดงผล 4. การทดสอบการนำไปใช้งาน - ทดสอบในระดับห้องปฏิบัติการ - ทดสอบในภาคสนาม 5. การประเมิณผลทางเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นเปรียบเทียบระหว่างวิธีการวัดทางเคมีกับการใช้ไปโอเซนเซอร์ โครงการวิจัยนี้มีระยะ 3 ปี โดยมีเป้าหมายที่ให้ได้เทคโนโลยีการสร้างไปโอเซนเซอร์และระบบวัดแบบ FIA ซึ่งพัฒนาขึ้นเองในประเทศ และสามารถนำไปใช้ทดแทนวิธีการวัดแบบดังเดิมได้ โดยให้ผลการวัดที่รวดเร็ว แม่นยำ สะดวก และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยกว่า

Ampeolmetric Enzyme Electrode for the Determination of L-Glutamate Using Flow Injection Analysis . Determination of L-glutamate and monosodium glutamate (MSG) is an essential in fermentation process and food products. The objective of this project is to develop a sensitive, precise and rapid L-glutamate enzyme electrode together wiht a flow injection analysis (FIA) system. The projet includes: 1. Construction and characterization of L-glutamate enzyme electrode containing L-glutamte dehydrogenase (GIDH) and NAD+ in a chemically modified epoxy-graphite electrode. - To optimize the amount of GIDH and NAD+ - To modified L-glutamate enzyme elecrtode wiht chemical polymer and chemical copling reagent. - To select the type and optimize the amount of epoxy resin._x000D_ 2. Incorporation of FIA system to enzyme electrode for the determination of L-glutamte. FIA is the type of continuous flow analysis which utilizes an analytical stream, unsegmented by air bubbles, into which highly reproducible volumes of samples are injected. - To construct flowthrough cell - To desingn and construct flow system shich consists of reservior, pump, injection port, mixing coil, flowthrough cell, enzyme electrode, and computer. 3. Designation and construction of signal processing and display 4. The performance of emzyme eletrode will be tested in laboratory as well as in field analysis. 5. Cost evaluation will be done in comparison from this project could be applied to another compound which yields a fast analytical method, precise, accurate, unexpensive and extremely versatile system.

บรรณานุกรม :
บุษยา บุนนาค , Boosya Bunnag . (2537). แอมเพอโรเมตริกเอนไซม์อิเลคโทรดสำหรับวัดปริมาณกลูตาเมทโดยระบบ FIA.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
บุษยา บุนนาค , Boosya Bunnag . 2537. "แอมเพอโรเมตริกเอนไซม์อิเลคโทรดสำหรับวัดปริมาณกลูตาเมทโดยระบบ FIA".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
บุษยา บุนนาค , Boosya Bunnag . "แอมเพอโรเมตริกเอนไซม์อิเลคโทรดสำหรับวัดปริมาณกลูตาเมทโดยระบบ FIA."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2537. Print.
บุษยา บุนนาค , Boosya Bunnag . แอมเพอโรเมตริกเอนไซม์อิเลคโทรดสำหรับวัดปริมาณกลูตาเมทโดยระบบ FIA. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2537.