ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ : สารสนเทศห้องสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ : สารสนเทศห้องสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
นักวิจัย : ประจักษ์ เด็ดแก้ว
คำค้น : Computer Network , Library Information , มหาวิทยาลัยนเรศวร , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สารสนเทศห้องสมุด , เครือข่ายคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/19804
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการสารนิเทศห้องสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นโครงการย่องในโครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งห้องสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร จะขอรับทุนสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ต่อเนื่องกันตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นไป มีวัตถุประสงค์ที่จะเชื่อมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถเรียกใช้ข้อมูลระหว่างสถาบันอุดมศึกษา 11 แห่ง เข้าเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถเรียกใช้ข้อมูลระหว่างสถาบันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และให้มีการใช้ทรัพยากรในการสร้างฐานข้อมูล มาตราฐานโครงสร้างระเบียนข้อมูล โปรแกรมสำหรับบันทึกข้อมูลเพื่อให้บริการสืบค้นแก่นักวิจัย อาจารย์ และนิสิต ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ตลอดจน มหาวิทยาลัยในเครือข่าย รวมทั้ง บุคลากรจากภาครัฐบาลและเอกชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง ให้ได้ใช้สารสนเทศเพื่อการพัฒนางานในด้านเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บรรณานุกรม :
ประจักษ์ เด็ดแก้ว . (2537). โครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ : สารสนเทศห้องสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ประจักษ์ เด็ดแก้ว . 2537. "โครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ : สารสนเทศห้องสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ประจักษ์ เด็ดแก้ว . "โครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ : สารสนเทศห้องสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2537. Print.
ประจักษ์ เด็ดแก้ว . โครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ : สารสนเทศห้องสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2537.