ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการเครื่องถอดรหัสเทเลเท็กซ์ เนคเทค-จุฬา

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการเครื่องถอดรหัสเทเลเท็กซ์ เนคเทค-จุฬา
นักวิจัย : เอกชัย ลีลารัศมี , Ekachai Leelarasmee
คำค้น : Chulalongkorn University , Teletext , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , เครื่องถอดรหัส , เทเลเท็กซ์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/19786
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เทเลเท็กซต์เป็นระบบให้บริการข้อมูลที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ระบบนี้ให้ผู้ชมเรียหน้าข้อความจำนวนหลายร้อยหน้ามาแสดงแทนรายการปกติได้ ข้อมูลเทเลเท็กซต์จะถูกส่งออกเป้นส่วนหนึ่งของสัญญาณโทรทัศน์แต่จะไม่ปรากฏบนเครื่องรับโทรทัศน์ธรรมดา การับชมข้อมูลเหล่านี้จะต้องใช้เครื่องรับโทรทัศน์ที่ดัดแปลงโดยเฉพาะ หรือใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า "เครื่องถอดรหัสเทเลเท็กซต์" ซึ่งถอดรหัสสัญญาณเทเลเท็กต์และแสดงหน้าข้อความที่ต้องการได้ ประเทศไทยมีการให้บริการเทเลเท็กซต์ โดยไม่คิดค่าทางช่อง 5 มานานกว่า 2 ปีแล้ว ระบบนี้ให้ข้อมูลต่าง ๆ เช่นราคาหุ้นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และข้อมูลการท่องเที่ยวแม้ว่าจะเป็นระบบที่ตารมแบบอย่างจากประเทศอังกฤษได้ ปัจจุบันผู้ชมจึงต้องซื้อเครื่องถอดรหัสเทเลเท็กซต์ไทย-อังกฤษ ที่พัมนาจากต่างประเทศในราคาที่สูงกว่าเครื่องรับโทรทัศน์ธรรมดา จึงอาจเป็นสาเหตุที่เทเลเท็กซต์ไม่ได้รับความสนใจจากมหาชนเร็วเท่าที่ควร โครงการวิจัยนี้มุ่งการศึกษาสัญญานเทเลเท็กซต์และพัฒนาเครื่องถอดรหัสเทเลเท็กซต์ไทย-อังกฤษที่ทำเป็นสินค้าได้ โดยจะศึกษารูปแบบรหัสภายในให้ละเอียดและออกแบบทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่สามารถถอดรหัสและเก็บข้อมูลได้ เพื่อให้ง่ายต่อการผลิตวงจรรวมขนาดใหญ่ เช่น ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตัวควบคุมระยะไกล และวงจรรวมเฉพาะทาง จะถูกนำมาใช้เพื่อลดจำนวนอุปกรณ์ คาดว่า เครื่องถอดรหัสที่พัฒนาขึ้นจะสามารถขายในราคาต่ำกว่าผลิตภัณฑ์ที่นำเข้า เทเลเท็กซต์เป็นสื่อแบบหนึ่งที่สามารถไปถึงสาธาระณชนได้เกือบทุกที่ แม้กระทั่งที่ ๆ อยู่ไกล ๆ ศักยภาพของมันจึงรอการพัฒนาอีกมาก เมื่อคำนึงว่าปัจจุบันประเทศไทยมีเครื่องรับโทรทัศน์ธรรมดาอยู่มากว่าล้าเครื่องแล้ว ตลาดของเครื่องถอดเทเลเท็กซต์จะใหญ่มาก ผู้ผลิตเครื่องรับโทรทัศน์ในประเทศก็สามารถอาศัยความรู้ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการผลิตเครื่องรับโทรทัศน์รุ่นใหม่ที่มีวงจรถอดรหัสเทเล็กซต์อยู่ภายในได้ด้วย ดังนั้นโครงการนี้จึงมีประโยชน์กับทั้งภาคเอกชนและสาธารณชน

Teletext is and information service system broadcasted by TV stations. It allows viewers to call up a display of humdred pages of text in place of mormal TV pictrues. Teletext data are transmitted as part of a video signal but are not visible on ordinary TV sets. To see them, a specially adapted TV receiver or a special device called "Teletext Decoder" is required which will decode the teletext signals and display the corresponding page of text. In thailand, Teletext has been provided free of charge on Channel 5 for more than 2 years. It gives information such as stock price, exchange rate and tourist information. Although based on the British system, the transmitted codes must be modified to spupport Thai2English character sets. Presently the viewer has to buy a Thai2English character sets. Presently the viewer has to buy a Thai2English teletext decoder that is developed form abroad at a higher price than a normal TV set. This is probably why teletext does not get public acceptance very quickly. This research proposal aims at studying teletext signal and developing a commercializable Thai2English teletext decoder. Its internal code format will be investigated and various electronic circuits that can decode and store the data will be designed and tested. Large scale integrated circuits such as microcontroller, remoted controller and special purpose integrated circutis will be used to minimize the component count for ease of manufacturing. It is also expected that the devloped decoder could be sold at much lower price than its inported counterpart. Teletext is a communication mean that con reach the ublic almost everywhere, including remote areas. Its potential has yet to be fully developed. With more htan on millino ordinary TV sets in Thailand today, the market for teletext decoder is quite large. TV set manufacturers cn alsw used the devloped know-how in manufacturing new TV sets with bult-in Thai/Engilsh teletext decoder circuit. Hence, this proposal can benefit both private sector and public.

บรรณานุกรม :
เอกชัย ลีลารัศมี , Ekachai Leelarasmee . (2536). โครงการเครื่องถอดรหัสเทเลเท็กซ์ เนคเทค-จุฬา.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
เอกชัย ลีลารัศมี , Ekachai Leelarasmee . 2536. "โครงการเครื่องถอดรหัสเทเลเท็กซ์ เนคเทค-จุฬา".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
เอกชัย ลีลารัศมี , Ekachai Leelarasmee . "โครงการเครื่องถอดรหัสเทเลเท็กซ์ เนคเทค-จุฬา."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2536. Print.
เอกชัย ลีลารัศมี , Ekachai Leelarasmee . โครงการเครื่องถอดรหัสเทเลเท็กซ์ เนคเทค-จุฬา. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2536.