ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คำสองพยางค์และคำซ้อนในภาษาไทย : การสืบหาความหมายจากภาษาจีน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คำสองพยางค์และคำซ้อนในภาษาไทย : การสืบหาความหมายจากภาษาจีน
นักวิจัย : ประพิณ มโนมัยวิบูลย์
คำค้น : ภาษาจีน , ภาษาไทย -- การใช้ภาษา , ภาษาไทย -- คำและวลีภาษาต่างประเทศ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : วารสารอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 33,1(ม.ค.-มิ.ย. 2547),1-15 , 0125-4820 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13797
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

คำมูลซึ่งไม่ทราบที่มาและความหมายในคำสองพยางค์และคำซ้อนภาษาไทยที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้มีอยู่ไม่น้อย คำมูลเหล่านี้บางคำไม่มีที่ใช้เป็นคำโดดในภาษาปัจจุบัน บางคำแม้จะมีปรากฏในหนังสือวรรณคดีเก่าๆ ก็ไม่ทราบความหมาย บางคำมีใช้อยู่แต่ในภาษาไทยบางถิ่น อย่างไรก็ตามความหมายของคำมูลเหล่านี้บางคำสามารถสืบสาวได้จากภาษาจีนโดยพิจารณาจากเสียงของคำเหล่านั้นในสมัยจีนโบราณและจีนเก่า เนื่องจากภาษาไทยและภาษาจีนอาจเป็นภาษาในตระกูลเดียวกันมาแต่เดิม หรืออาจยืมคำระหว่างกันในอดีตเพราะมีความสัมพันธ์กันมาแต่โบราณ

บรรณานุกรม :
ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ . (2547). คำสองพยางค์และคำซ้อนในภาษาไทย : การสืบหาความหมายจากภาษาจีน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ . 2547. "คำสองพยางค์และคำซ้อนในภาษาไทย : การสืบหาความหมายจากภาษาจีน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ . "คำสองพยางค์และคำซ้อนในภาษาไทย : การสืบหาความหมายจากภาษาจีน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ . คำสองพยางค์และคำซ้อนในภาษาไทย : การสืบหาความหมายจากภาษาจีน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.