ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การรวบรวมและเก็บรักษาพันธุ์ผักพื้นบ้านในภูมิภาคเอเซีย

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การรวบรวมและเก็บรักษาพันธุ์ผักพื้นบ้านในภูมิภาคเอเซีย
นักวิจัย : สุเทวี ศุขปราการ , ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา , จตุรงค์ จันทร์สี่ทิศ , จำนอง โสมกุล , สุดใจ ล้อเจริญ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0030035000&BudgetYear=2000
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุเทวี ศุขปราการ , ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา , จตุรงค์ จันทร์สี่ทิศ , จำนอง โสมกุล , สุดใจ ล้อเจริญ . (2545). การรวบรวมและเก็บรักษาพันธุ์ผักพื้นบ้านในภูมิภาคเอเซีย.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุเทวี ศุขปราการ , ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา , จตุรงค์ จันทร์สี่ทิศ , จำนอง โสมกุล , สุดใจ ล้อเจริญ . 2545. "การรวบรวมและเก็บรักษาพันธุ์ผักพื้นบ้านในภูมิภาคเอเซีย".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุเทวี ศุขปราการ , ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา , จตุรงค์ จันทร์สี่ทิศ , จำนอง โสมกุล , สุดใจ ล้อเจริญ . "การรวบรวมและเก็บรักษาพันธุ์ผักพื้นบ้านในภูมิภาคเอเซีย."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545. Print.
สุเทวี ศุขปราการ , ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา , จตุรงค์ จันทร์สี่ทิศ , จำนอง โสมกุล , สุดใจ ล้อเจริญ . การรวบรวมและเก็บรักษาพันธุ์ผักพื้นบ้านในภูมิภาคเอเซีย. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2545.