ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กรณีศึกษาการจบชีวิตบุตรของมารดา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กรณีศึกษาการจบชีวิตบุตรของมารดา
นักวิจัย : ศรีสวรรค์ อัศวเทศานนท์
คำค้น : การฆ่าทารก , มารดา -- สุขภาพจิต
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ , สุภางค์ จันทวานิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13662
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

ศึกษาถึงสาเหตุของการจบชีวิตบุตรของมารดา โดยการทำร้ายบุตรจนเสียชีวิตด้วยวิธีการต่างๆ ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับนักโทษหญิงคดีผิดต่อชีวิต และเจตนาฆ่าคนตาย อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปที่ทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร (Central Woman Correctional Institution) จำนวน 10 ราย ผลการวิจัยพบว่า 1. สาเหตุการจบชีวิตบุตรของมารดาคือ การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์เป็นสาเหตุหลัก ตามมาด้วย ปัญหาทางครอบครัว มารดาทั้ง 10 รายล้วนแต่ถูกทอดทิ้งอยู่โดยลำพัง ปัญหาสังคมที่โดนรังเกียจ 6 ราย มีปัญหาทางเศรษฐกิจ และทั้ง 10 รายล้วนแต่มีปัญหาทางสุขภาพจิต 2. วิธีการจบชีวิตบุตรของมารดามีหลายวิธีคือ ทำลูกหลุดมือ เอาผ้าขนหนูปิดปากปิดจมูก โยนลงคลอง ใช้กรรไกรแทงลูก ทิ้งลูกในถังขยะ ทิ้งไว้ในป่าหญ้า และโยนลูกลงมาจากระเบียงห้อง 3. ความเห็นของมารดาต่อการกระทำที่เกิดขึ้นไปแล้ว ทุกรายรู้สึกว่าได้ทำผิด เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น เป็นอารมณ์ชั่ววูบขณะนั้น 4. ผลที่เกิดขึ้นกระทบทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้เป็นแม่ที่ก่อเหตุทุกรายคือ ได้รับโทษจำคุกและเป็นตราบาปตลอดชีวิต

บรรณานุกรม :
ศรีสวรรค์ อัศวเทศานนท์ . (2549). กรณีศึกษาการจบชีวิตบุตรของมารดา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศรีสวรรค์ อัศวเทศานนท์ . 2549. "กรณีศึกษาการจบชีวิตบุตรของมารดา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศรีสวรรค์ อัศวเทศานนท์ . "กรณีศึกษาการจบชีวิตบุตรของมารดา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
ศรีสวรรค์ อัศวเทศานนท์ . กรณีศึกษาการจบชีวิตบุตรของมารดา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.