ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฐานข้อมูลความหลากหลายทางพันธุกรรมในคนไทยแบบสนิปและซีเอ็นวี

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ฐานข้อมูลความหลากหลายทางพันธุกรรมในคนไทยแบบสนิปและซีเอ็นวี
นักวิจัย : อนันต์ชัย อัศวเมฆิน , ชุมพล งามผิว , อรนุช ประดิษฐ์ทรัพย์ , ชนินทร์ ลิ่มวงศ์ , ศิษเฎศ ทองสิมา , Anunchai Assawamakin , Chumpol Ngamphiw , Oranud Praditsap , Chanin Linwongse , Sissades Tongsima
คำค้น : Biology , ความหลากหลายทางพันธุกรรม , ซีเอ็นวี , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สนิป , ไทย
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/19294
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายทางพันธุกรรม (genetic polymorphisms) ของจีโนมมนุษย์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล เช่น สนิป (single nucleotide polymorphism, SNP) และ ซีเอ็นวี (copy number variation, CNV) กับการพยากรณ์ความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ความต้านทานโรค การตอบสนองต่อยา สามารถนำไปใช้เลือกชนิดและขนาดยาที่เหมาะสม รวมทั้งการค้นหาและพัฒนายาขนานใหม่ที่เหมาะสมเฉพาะกลุ่มประชากร การประยุกต์ใช้ความรู้ทางระบาดวิทยาพันธุศาสตร์ (genetic epidemiology) การวิจัยด้านพันธุศาสตร์ในประเทศไทยมีความจำเป็นในการศึกษาชนิด ความถี่ของแอลลีลต่างๆ บนยีน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการประเมินขนาดตัวอย่าง และหลีกเลี่ยงการทำจีโนไทป์ในสนิปที่ไม่มีความหลากหลาย งานวิจัยที่นำเสนอนี้มีจุดประสงค์ในการจัดสร้างฐานข้อมูลความหลากหลายทางพันธุกรรมในคนไทยทั้งจีโนม เพื่อประโยชน์ในงานวิจัยด้านมนุษยพันธุศาสตร์ และระบาดวิทยาพันธุศาสตร์ โดยใช้เทคโนโลยี Affymetrix SNP genotyping 500K array เพื่อระบุจีโนไทป์และความถี่ของสนิปและซีเอ็นวี และนำมาเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลอ้างอิงสาธารณะอื่นๆ เช่น NCBI dbSNP, Pan-Asian SNP Database, International HapMap Project, JSNP และ Database of Genomic Variant โดยข้อมูลของคนไทยและข้อมูลจากฐานข้อมูลสาธารณะเหล่านี้ ได้ถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลซึ่งสามารถเข้าใช้ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ http://www.biotec.or.th/thaisnp2

The determination of association between single nucleotide polymorphisms (SNPs) and copy number variations (CNV) and the risks of development of diseases will be useful in development of predicyive system based on genetic makeup of individual. Moreover, such polymorphisms can also be used in refining the efficacy and safety of drugs which are different amongst people. To identify genetic risks of common diseases, the information of linkage disequilibrium patterns in the study population is needed for estimation of sample sizes and averting genotyping of non-polymorphic markers in the study population. This information will particularly be very important for genotype-phenotype association. This project aims to determine SNPs and CNVs in Thai population by using 5th generation Affymetrix SNP genotyping arrays, each array contains approximately 500,000 known SNP genotyping positions. Furthermore, this analysis offers genetic comparative analysis of Thais against other NCBI dbSNP, Pan-Asian SNP Database, International HapMap Project, JSNP and Database of Genomic Variant. The genotyping information is made available for public access at http://www.biotec.or.th/thaisnp2

บรรณานุกรม :
อนันต์ชัย อัศวเมฆิน , ชุมพล งามผิว , อรนุช ประดิษฐ์ทรัพย์ , ชนินทร์ ลิ่มวงศ์ , ศิษเฎศ ทองสิมา , Anunchai Assawamakin , Chumpol Ngamphiw , Oranud Praditsap , Chanin Linwongse , Sissades Tongsima . (2553). ฐานข้อมูลความหลากหลายทางพันธุกรรมในคนไทยแบบสนิปและซีเอ็นวี.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อนันต์ชัย อัศวเมฆิน , ชุมพล งามผิว , อรนุช ประดิษฐ์ทรัพย์ , ชนินทร์ ลิ่มวงศ์ , ศิษเฎศ ทองสิมา , Anunchai Assawamakin , Chumpol Ngamphiw , Oranud Praditsap , Chanin Linwongse , Sissades Tongsima . 2553. "ฐานข้อมูลความหลากหลายทางพันธุกรรมในคนไทยแบบสนิปและซีเอ็นวี".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อนันต์ชัย อัศวเมฆิน , ชุมพล งามผิว , อรนุช ประดิษฐ์ทรัพย์ , ชนินทร์ ลิ่มวงศ์ , ศิษเฎศ ทองสิมา , Anunchai Assawamakin , Chumpol Ngamphiw , Oranud Praditsap , Chanin Linwongse , Sissades Tongsima . "ฐานข้อมูลความหลากหลายทางพันธุกรรมในคนไทยแบบสนิปและซีเอ็นวี."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2553. Print.
อนันต์ชัย อัศวเมฆิน , ชุมพล งามผิว , อรนุช ประดิษฐ์ทรัพย์ , ชนินทร์ ลิ่มวงศ์ , ศิษเฎศ ทองสิมา , Anunchai Assawamakin , Chumpol Ngamphiw , Oranud Praditsap , Chanin Linwongse , Sissades Tongsima . ฐานข้อมูลความหลากหลายทางพันธุกรรมในคนไทยแบบสนิปและซีเอ็นวี. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2553.