ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อิฐดินเผาจังหวัดสิงห์บุรี

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์อิฐดินเผาจังหวัดสิงห์บุรี
นักวิจัย : สุทัศน์ จันบัวลา , มานะ เอี่ยมบัว , พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล , Pitak Laoratanakul
คำค้น : Ceramics , Singburi , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/19192
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาการผลิตอิฐมอญในจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งพบว่ากระบวนการผลิตนั้นยังมีความไม่แน่นอนในเรื่องของส่วนผสมวัตถุดิบ

บรรณานุกรม :
สุทัศน์ จันบัวลา , มานะ เอี่ยมบัว , พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล , Pitak Laoratanakul . (2552). การพัฒนาผลิตภัณฑ์อิฐดินเผาจังหวัดสิงห์บุรี.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สุทัศน์ จันบัวลา , มานะ เอี่ยมบัว , พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล , Pitak Laoratanakul . 2552. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์อิฐดินเผาจังหวัดสิงห์บุรี".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สุทัศน์ จันบัวลา , มานะ เอี่ยมบัว , พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล , Pitak Laoratanakul . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์อิฐดินเผาจังหวัดสิงห์บุรี."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. Print.
สุทัศน์ จันบัวลา , มานะ เอี่ยมบัว , พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล , Pitak Laoratanakul . การพัฒนาผลิตภัณฑ์อิฐดินเผาจังหวัดสิงห์บุรี. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2552.