ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การยืดอายุการปักแจกันของกล้วยไม้สกุลหวาย ระยะที่ 2: การประเมินลักษณะฟีโนไทป์ของกล้วยไม้ดัดแปลงพันธุกรรม

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การยืดอายุการปักแจกันของกล้วยไม้สกุลหวาย ระยะที่ 2: การประเมินลักษณะฟีโนไทป์ของกล้วยไม้ดัดแปลงพันธุกรรม
นักวิจัย : ดร.อรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์ , นุชนาถ วารินทร์ , ราตรี คูหาพิทักษ์ธรรม , มัณฑนา บุญธรรม , รุ่งนะภา ดีโท , น้ำทิพย์ พิรณฤทธิ์ , วชิรญา อิ่มสบาย
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1230080000&BudgetYear=2011
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดร.อรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์ , นุชนาถ วารินทร์ , ราตรี คูหาพิทักษ์ธรรม , มัณฑนา บุญธรรม , รุ่งนะภา ดีโท , น้ำทิพย์ พิรณฤทธิ์ , วชิรญา อิ่มสบาย . (2556). การยืดอายุการปักแจกันของกล้วยไม้สกุลหวาย ระยะที่ 2: การประเมินลักษณะฟีโนไทป์ของกล้วยไม้ดัดแปลงพันธุกรรม.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ดร.อรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์ , นุชนาถ วารินทร์ , ราตรี คูหาพิทักษ์ธรรม , มัณฑนา บุญธรรม , รุ่งนะภา ดีโท , น้ำทิพย์ พิรณฤทธิ์ , วชิรญา อิ่มสบาย . 2556. "การยืดอายุการปักแจกันของกล้วยไม้สกุลหวาย ระยะที่ 2: การประเมินลักษณะฟีโนไทป์ของกล้วยไม้ดัดแปลงพันธุกรรม".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ดร.อรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์ , นุชนาถ วารินทร์ , ราตรี คูหาพิทักษ์ธรรม , มัณฑนา บุญธรรม , รุ่งนะภา ดีโท , น้ำทิพย์ พิรณฤทธิ์ , วชิรญา อิ่มสบาย . "การยืดอายุการปักแจกันของกล้วยไม้สกุลหวาย ระยะที่ 2: การประเมินลักษณะฟีโนไทป์ของกล้วยไม้ดัดแปลงพันธุกรรม."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556. Print.
ดร.อรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์ , นุชนาถ วารินทร์ , ราตรี คูหาพิทักษ์ธรรม , มัณฑนา บุญธรรม , รุ่งนะภา ดีโท , น้ำทิพย์ พิรณฤทธิ์ , วชิรญา อิ่มสบาย . การยืดอายุการปักแจกันของกล้วยไม้สกุลหวาย ระยะที่ 2: การประเมินลักษณะฟีโนไทป์ของกล้วยไม้ดัดแปลงพันธุกรรม. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2556.