ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการการตลาดผ้าทอมือ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการการตลาดผ้าทอมือ
นักวิจัย : วารุณี ตันติวงศ์วาณิช , ฤดี ธีระวนิช , สาริมา สุนทรารชุน , สุชาดา อุชชิน
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0931223000&BudgetYear=2005
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วารุณี ตันติวงศ์วาณิช , ฤดี ธีระวนิช , สาริมา สุนทรารชุน , สุชาดา อุชชิน . (2548). การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการการตลาดผ้าทอมือ.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วารุณี ตันติวงศ์วาณิช , ฤดี ธีระวนิช , สาริมา สุนทรารชุน , สุชาดา อุชชิน . 2548. "การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการการตลาดผ้าทอมือ".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วารุณี ตันติวงศ์วาณิช , ฤดี ธีระวนิช , สาริมา สุนทรารชุน , สุชาดา อุชชิน . "การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการการตลาดผ้าทอมือ."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548. Print.
วารุณี ตันติวงศ์วาณิช , ฤดี ธีระวนิช , สาริมา สุนทรารชุน , สุชาดา อุชชิน . การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการการตลาดผ้าทอมือ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2548.