ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบบัสระบบสำหรับวงจรอสมวาร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบบัสระบบสำหรับวงจรอสมวาร
นักวิจัย : สุฟียัน สูเด็ง
คำค้น : ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ , วงจรอะซิงโครนัส , ไมโครคอมพิวเตอร์ -- ระบบบัส
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อาทิตย์ ทองทักษ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13578
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

นำเสนอการออกแบบบัสระบบเพื่อเป็นต้นแบบสำหรับวงจรอสมวารประกอบด้วย การออกแบบบัส อินเตอร์รัพท์ ดีเอ็มเอ และนำเสนอการเชื่อมต่อระหว่างวงจรสมวารและอสมวาร ระบบที่ออกแบบประกอบด้วยไมโครโพรเซสเซอร์แบบอสมวาร ที่ดัดแปลงในส่วน คำสั่ง โครงสร้าง และส่วนควบคุม ระบบบัสแบบอสมวาร ดีเอ็มเอ ซึ่งออกแบบเป็นวงจรสมวารและอสมวาร ส่วนควบคุมอินพุต/เอาท์พุต สำหรับควบคุมการรับส่งข้อมูลของอินพุต/เอาท์พุตแบบสมวาร บัสแบบอสมวารออกแบบโดยแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนเชื่อมต่อบัส ตัวขับบัส สายสัญญาณบัส ตัวควบคุมบัส ตัวรับบัส และส่วนเชื่อมต่อวงจรสมวาร ส่วนเชื่อมต่อบัส ออกแบบสำหรับเชื่อมต่อระหว่างบัส ไมโครโพรเซสเซอร์ และดีเอ็มเอ ตัวขับบัส ออกแบบให้ทำงานในลักษณะสวิทซ์ที่ใช้ในการเปิดปิดสัญญาณเข้าสู่บัส เกตผกผัน ต่อกับสายสัญญาณบัสเพื่อให้บัสใช้กับวงจรอสมวารได้ ตัวรับบัส ใช้เพื่อรับสัญญาณจากบัสและส่งต่อไปยังปลายทาง ตัวควบคุมบัสออกแบบโดยใช้กราฟบรรยายการเปลี่ยนสัญญาณ ใช้ในการควบคุมการทำงานของบัส ดีเอ็มเอ ออกแบบเป็นทั้งวงจรสมวาร และวงจรอสมวาร ดีเอ็มเอแบบอสมวารออกแบบโดยใช้เครื่องจักรสถานะ ส่วนดีเอ็มเอแบบอสมวาร ออกแบบโดยใช้การเข้ารหัสแบบโครงสร้าง ส่วนควบคุมอินพุต/เอาท์พุต ออกแบบเพื่อควบคุมการติดต่อกับอินพุต/เอาท์พุตส่วนที่เป็นวงจรสมวารทุกชนิด เช่น จอแสดงผล แป้นพิมพ์ ปุ่มต่างๆ เป็นต้น วงจรที่ออกแบบทดสอบโดยการจำลองการทำงาน เมื่อได้การทำงานที่ถูกต้องแล้ว จึงนำมาทดสอบการทำงานจริงกับบอร์ดทดลองของบริษัท Xilinx โดยใช้ เอฟพีจีเอ เบอร์ 3S500EFG320 ในการอิมพลีเมนท์จะกำหนดพาติชั่นเพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนของวงจรเกิดการเชื่อมสายที่ผิดพลาด หลังจากมีการปรับปรุงวงจรในภายหลัง จากการทดสอบปรากฏว่า วงจรทำงานได้อย่างถูกต้องและใช้เกตจำนวน 141,063 เกต สำหรับวงจรที่ออกแบบรวมกับดีเอ็มเอแบบอสมวาร และ 141,587 เกต สำหรับวงจรที่ออกแบบรวมกับดีเอ็มเอแบบสมวาร

บรรณานุกรม :
สุฟียัน สูเด็ง . (2549). การออกแบบบัสระบบสำหรับวงจรอสมวาร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุฟียัน สูเด็ง . 2549. "การออกแบบบัสระบบสำหรับวงจรอสมวาร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุฟียัน สูเด็ง . "การออกแบบบัสระบบสำหรับวงจรอสมวาร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
สุฟียัน สูเด็ง . การออกแบบบัสระบบสำหรับวงจรอสมวาร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.