ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การอ่านตัวบทเรื่องกาลีเศียรขาด ของมาร์เกอริต ยูร์เซอนาร์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การอ่านตัวบทเรื่องกาลีเศียรขาด ของมาร์เกอริต ยูร์เซอนาร์
นักวิจัย : วรุณี อุดมศิลป
คำค้น : ยูร์เซอนาร์, มาร์เกอริต, ค.ศ. 1903-1987 , นวนิยายฝรั่งเศส -- ประวัติและวิจารณ์ , ตัวละครและลักษณะนิสัย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : วารสารอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 29,1(ม.ค.-มิ.ย. 2543),134-159 , 0125-4820 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13557
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การจำแนกประเภทตัวบทเป็นวิธีหนึ่งที่อาจนำมาใช้วิเคราะห์ลักษณะของเรื่องเล่าในตัวบทเรื่องกาลีเศียรขาด โดยศึกษาทั้งในระดับตอนย่อยและระดับโครงสร้างโดยรวมของตัวบท เพื่อให้ผู้อ่านมองเห็นองค์ประกอบของเรื่องเล่า ไม่ว่าจะเป็นตัวละคร โครงเรื่อง ฉาก และเวลา อีกทั้งเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ลักษณะของกวีนิพนธ์เชิงร้อยแก้วที่ปรากฏอยู่ในตัวบทเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ของประเภทตัวบทเป็นหลัก

บรรณานุกรม :
วรุณี อุดมศิลป . (2543). การอ่านตัวบทเรื่องกาลีเศียรขาด ของมาร์เกอริต ยูร์เซอนาร์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรุณี อุดมศิลป . 2543. "การอ่านตัวบทเรื่องกาลีเศียรขาด ของมาร์เกอริต ยูร์เซอนาร์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรุณี อุดมศิลป . "การอ่านตัวบทเรื่องกาลีเศียรขาด ของมาร์เกอริต ยูร์เซอนาร์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
วรุณี อุดมศิลป . การอ่านตัวบทเรื่องกาลีเศียรขาด ของมาร์เกอริต ยูร์เซอนาร์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.