ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

หนังสือที่ได้รับรางวัลในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ กับการเป็นทรัพยากรสารนิเทศที่มีคุณภาพ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : หนังสือที่ได้รับรางวัลในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ กับการเป็นทรัพยากรสารนิเทศที่มีคุณภาพ
นักวิจัย : สุพรรณี วราทร
คำค้น : รางวัลวรรณกรรม -- ไทย , หนังสือและการอ่าน -- ไทย , หนังสือดีเด่น -- ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : วารสารอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 29,1(ม.ค.-มิ.ย. 2543),62-81 , 0125-4820 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13554
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การประกวดหนังสือและรางวัลวรรณกรรมมีความสำคัญต่อการพัฒนาหนังสือและส่งเสริมการอ่าน รางวัลหนังสือดีเด่นประจำปีในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ เป็นรางวัลวรรณกรรมระดับชาติของไทยที่ดำเนินสืบเนื่องมากกว่าสี่สิบปี และมีหนังสือที่ได้รับรางวัลจำนวนมาก การวิเคราะห์นวนิยายและสารคดีที่ได้รับรางวัลในด้านผู้แต่งและเนื้อเรื่องอีกทั้งการสำรวจหนังสือที่ได้รับรางวัลระดับชาติในห้องสมุดต่างๆ สะท้อนให้เห็นข้อจำกัดของหนังสือที่ได้รับรางวัลและทำให้รู้สภาพที่เป็นปัญหา ซึ่งต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ทรัพยากรสารนิเทศที่มีคุณภาพเหล่านี้มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า

บรรณานุกรม :
สุพรรณี วราทร . (2543). หนังสือที่ได้รับรางวัลในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ กับการเป็นทรัพยากรสารนิเทศที่มีคุณภาพ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุพรรณี วราทร . 2543. "หนังสือที่ได้รับรางวัลในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ กับการเป็นทรัพยากรสารนิเทศที่มีคุณภาพ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุพรรณี วราทร . "หนังสือที่ได้รับรางวัลในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ กับการเป็นทรัพยากรสารนิเทศที่มีคุณภาพ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
สุพรรณี วราทร . หนังสือที่ได้รับรางวัลในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ กับการเป็นทรัพยากรสารนิเทศที่มีคุณภาพ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.