ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การฟอกตัวเองทางจุลชีววิทยาในแม่น้ำท่าจีน

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การฟอกตัวเองทางจุลชีววิทยาในแม่น้ำท่าจีน
นักวิจัย : นฤชิต ดำปิน , เกษม จันทร์แก้ว , วิทย์ ธารชลานุกิจ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1231062000&BudgetYear=2012
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นฤชิต ดำปิน , เกษม จันทร์แก้ว , วิทย์ ธารชลานุกิจ . (2555). การฟอกตัวเองทางจุลชีววิทยาในแม่น้ำท่าจีน.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
นฤชิต ดำปิน , เกษม จันทร์แก้ว , วิทย์ ธารชลานุกิจ . 2555. "การฟอกตัวเองทางจุลชีววิทยาในแม่น้ำท่าจีน".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
นฤชิต ดำปิน , เกษม จันทร์แก้ว , วิทย์ ธารชลานุกิจ . "การฟอกตัวเองทางจุลชีววิทยาในแม่น้ำท่าจีน."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555. Print.
นฤชิต ดำปิน , เกษม จันทร์แก้ว , วิทย์ ธารชลานุกิจ . การฟอกตัวเองทางจุลชีววิทยาในแม่น้ำท่าจีน. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2555.