ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพอาหารไทยควบคุมน้ำหนัก

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพอาหารไทยควบคุมน้ำหนัก
นักวิจัย : วารุณี วารัญญานนท์ , อัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1140070006&BudgetYear=2005
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วารุณี วารัญญานนท์ , อัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ . (2549). การพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพอาหารไทยควบคุมน้ำหนัก.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วารุณี วารัญญานนท์ , อัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ . 2549. "การพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพอาหารไทยควบคุมน้ำหนัก".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วารุณี วารัญญานนท์ , อัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ . "การพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพอาหารไทยควบคุมน้ำหนัก."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549. Print.
วารุณี วารัญญานนท์ , อัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ . การพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพอาหารไทยควบคุมน้ำหนัก. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2549.