ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาและควบคุมคุณภาพรังและเส้นด้ายจากไหมอีรี่

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาและควบคุมคุณภาพรังและเส้นด้ายจากไหมอีรี่
นักวิจัย : นางสุชาดา อุชชิน , นางนิตยา มหาไชยวงศ์ , ทิพย์วดี อรรถธรรม
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1130519000&BudgetYear=2011
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นางสุชาดา อุชชิน , นางนิตยา มหาไชยวงศ์ , ทิพย์วดี อรรถธรรม . (2556). การพัฒนาและควบคุมคุณภาพรังและเส้นด้ายจากไหมอีรี่.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
นางสุชาดา อุชชิน , นางนิตยา มหาไชยวงศ์ , ทิพย์วดี อรรถธรรม . 2556. "การพัฒนาและควบคุมคุณภาพรังและเส้นด้ายจากไหมอีรี่".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
นางสุชาดา อุชชิน , นางนิตยา มหาไชยวงศ์ , ทิพย์วดี อรรถธรรม . "การพัฒนาและควบคุมคุณภาพรังและเส้นด้ายจากไหมอีรี่."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556. Print.
นางสุชาดา อุชชิน , นางนิตยา มหาไชยวงศ์ , ทิพย์วดี อรรถธรรม . การพัฒนาและควบคุมคุณภาพรังและเส้นด้ายจากไหมอีรี่. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2556.