ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแตนเบียน Asecodes hispinarum Boucek (Hymenoptera: Eulophidae)

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแตนเบียน Asecodes hispinarum Boucek (Hymenoptera: Eulophidae)
นักวิจัย : โสภณ อุไรชื่น , น้ำผึ้ง ชมถูเขียว , กิตติยา สุขเสน , สังวอน แก้ววิจิตร , วิวัฒน์ เสือสะอาด
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0830666000&BudgetYear=2008
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
โสภณ อุไรชื่น , น้ำผึ้ง ชมถูเขียว , กิตติยา สุขเสน , สังวอน แก้ววิจิตร , วิวัฒน์ เสือสะอาด . (2553). การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแตนเบียน Asecodes hispinarum Boucek (Hymenoptera: Eulophidae).
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
โสภณ อุไรชื่น , น้ำผึ้ง ชมถูเขียว , กิตติยา สุขเสน , สังวอน แก้ววิจิตร , วิวัฒน์ เสือสะอาด . 2553. "การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแตนเบียน Asecodes hispinarum Boucek (Hymenoptera: Eulophidae)".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
โสภณ อุไรชื่น , น้ำผึ้ง ชมถูเขียว , กิตติยา สุขเสน , สังวอน แก้ววิจิตร , วิวัฒน์ เสือสะอาด . "การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแตนเบียน Asecodes hispinarum Boucek (Hymenoptera: Eulophidae)."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553. Print.
โสภณ อุไรชื่น , น้ำผึ้ง ชมถูเขียว , กิตติยา สุขเสน , สังวอน แก้ววิจิตร , วิวัฒน์ เสือสะอาด . การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแตนเบียน Asecodes hispinarum Boucek (Hymenoptera: Eulophidae). กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2553.