ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เจารปัญจาศิกา : ลำนำรัก 50 บทของพิลหณะ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เจารปัญจาศิกา : ลำนำรัก 50 บทของพิลหณะ
นักวิจัย : ทัศนีย์ สินสกุล
คำค้น : กวีนิพนธ์สันสกฤต , กวีอินเดีย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : วารสารอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 28,ฉ.พิเศษ(ก.ย. 2542),2-32 , 0125-4820 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13144
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เจารปัญจาศิกาเป็นกวีนิพนธ์สันสกฤตที่แสดงศฤงคารรสหรือรสรักได้อย่างซาบซึ้งน่าประทับใจ กวีพิลหณะผู้มีชีวิตอยู่ในคริสตวรรษที่ 11 พรรณนาความงามของเจ้าหญิงผู้เป็นที่รัก และเหตุการณ์ที่ประทับอยู่ในความทรงจำด้วยภาษาที่ไพเราะ ชัดเจน และอ่อนหวาน แสดงถึงความรักอันร้อนแรง กอปรด้วยอารมณ์สะเทือนใจ และความรู้สึกลึกซึ้งทำให้ผู้อ่านสามารถมองเห็นภาพและเกิดอารมณ์ร่วมในประสบการณ์เหล่านั้น นอกจากนี้เจารปัญจาศิกายังสะท้อนให้เห็นคติความเชื่อและลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมของอินเดียโบราณด้วย

บรรณานุกรม :
ทัศนีย์ สินสกุล . (2542). เจารปัญจาศิกา : ลำนำรัก 50 บทของพิลหณะ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทัศนีย์ สินสกุล . 2542. "เจารปัญจาศิกา : ลำนำรัก 50 บทของพิลหณะ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทัศนีย์ สินสกุล . "เจารปัญจาศิกา : ลำนำรัก 50 บทของพิลหณะ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
ทัศนีย์ สินสกุล . เจารปัญจาศิกา : ลำนำรัก 50 บทของพิลหณะ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.