ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเทคโนโลยีการขยายพันธุ์เห็ดทะเลเชิงพาณิชย์

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเทคโนโลยีการขยายพันธุ์เห็ดทะเลเชิงพาณิชย์
นักวิจัย : สหภพ ดอกแก้ว , วีรกิจ จรเกตุ , มณฑล อนงค์พรยศกุล , อลงกต อินทรชาติ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1030470000&BudgetYear=2009
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สหภพ ดอกแก้ว , วีรกิจ จรเกตุ , มณฑล อนงค์พรยศกุล , อลงกต อินทรชาติ . (2554). การพัฒนาเทคโนโลยีการขยายพันธุ์เห็ดทะเลเชิงพาณิชย์.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สหภพ ดอกแก้ว , วีรกิจ จรเกตุ , มณฑล อนงค์พรยศกุล , อลงกต อินทรชาติ . 2554. "การพัฒนาเทคโนโลยีการขยายพันธุ์เห็ดทะเลเชิงพาณิชย์".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สหภพ ดอกแก้ว , วีรกิจ จรเกตุ , มณฑล อนงค์พรยศกุล , อลงกต อินทรชาติ . "การพัฒนาเทคโนโลยีการขยายพันธุ์เห็ดทะเลเชิงพาณิชย์."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554. Print.
สหภพ ดอกแก้ว , วีรกิจ จรเกตุ , มณฑล อนงค์พรยศกุล , อลงกต อินทรชาติ . การพัฒนาเทคโนโลยีการขยายพันธุ์เห็ดทะเลเชิงพาณิชย์. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2554.