ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างความหมายและบทบาทหน้าที่ของฉากและสถานที่ในละครโทรทัศน์ไทยประเภทรักแนวตลก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างความหมายและบทบาทหน้าที่ของฉากและสถานที่ในละครโทรทัศน์ไทยประเภทรักแนวตลก
นักวิจัย : จิรัฐยา สุขะพัฒน์
คำค้น : ละครโทรทัศน์ไทย , ฉากละคร , สัญญวิทยา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กาญจนา แก้วเทพ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13116
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

ศึกษากระบวนการสร้างความหมาย รวมถึงบทบาทและหน้าที่ของฉากและสถานที่ในละครโทรทัศน์ไทยประเภทรักแนวตลก เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยอาศัยข้อมูลจากการศึกษาละครโทรทัศน์ประเภทรักแนวตลก รวมทั้งสัมภาษณ์ผู้เขียนบทโทรทัศน์ ผู้กำกับการแสดง ผู้กำกับศิลป์ จากละครที่นำมาเป็นกลุ่มตัวอย่างจำนวน 5 เรื่อง ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการสร้างความหมายของฉากและสถานที่ในละครโทรทัศน์ไทยประเภทรักแนวตลก แบ่งฉากเป็น 5 ประเภท ได้แก่ บ้าน สถานที่ทำงาน พื้นที่สาธารณะ สถานที่คับขัน และสถานที่ให้ความสุข สวยงาม หรือธรรมชาติ โดยในการสร้างความหมายฉากที่พบเป็นสัญญะประเภท Icon แต่เมื่อมีการสร้างความหมายโดยผ่านปัจจัยต่างๆ ได้แก่ อุปกรณ์ประกอบฉาก การกระทำของตัวละคร คำพูด และเทคนิคกราฟิก สิ่งเหล่านี้จะเป็นสัญญะประเภท Index ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างภาพและผลที่เกิดขึ้นในละคร รวมทั้งยังเป็น Symbol สัญลักษณ์แทนความหมายบางอย่างที่สื่อไปถึงผู้ชมอีกด้วย รูปแบบการนำเสนอฉากทั้งหมดเป็นสไตล์แบบ Presentation form ได้แก่ ฉากบ้าน พื้นที่สาธารณะ สถานที่คับขัน สถานที่ให้ความสุข สวยงาม หรือธรรมชาติ ส่วนฉากสไตล์แบบ Representation form ได้แก่ ฉากสถานที่ทำงาน บทบาทหน้าที่ของฉากและสถานที่ในละครโทรทัศน์ไทยประเภทรักแนวตลก มีหน้าที่สำคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1. เป็นแบคกราวน์ที่สอดคล้องกับการกระทำของตัวละคร 2. บอกสถานที่ เวลา รวมทั้งสร้างอารมณ์ให้กับผู้ชม 3. เสริมบุคลิกตัวละครให้เด่นชัด และ 4. สะดวกต่อทีมงานถ่ายทำ

บรรณานุกรม :
จิรัฐยา สุขะพัฒน์ . (2550). การสร้างความหมายและบทบาทหน้าที่ของฉากและสถานที่ในละครโทรทัศน์ไทยประเภทรักแนวตลก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิรัฐยา สุขะพัฒน์ . 2550. "การสร้างความหมายและบทบาทหน้าที่ของฉากและสถานที่ในละครโทรทัศน์ไทยประเภทรักแนวตลก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิรัฐยา สุขะพัฒน์ . "การสร้างความหมายและบทบาทหน้าที่ของฉากและสถานที่ในละครโทรทัศน์ไทยประเภทรักแนวตลก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
จิรัฐยา สุขะพัฒน์ . การสร้างความหมายและบทบาทหน้าที่ของฉากและสถานที่ในละครโทรทัศน์ไทยประเภทรักแนวตลก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.