ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาอินโดจีน (พฤษภาคม 1936-มีนาคม 1937) : ฝันสลายของนักชาตินิยมเวียดนาม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาอินโดจีน (พฤษภาคม 1936-มีนาคม 1937) : ฝันสลายของนักชาตินิยมเวียดนาม
นักวิจัย : สุด จอนเจิดสิน
คำค้น : พรรคการเมือง -- เวียดนาม , เวียดนาม -- การเมืองและการปกครอง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : วารสารอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 27,2(ก.ค.-ธ.ค. 2541),45-52 , 0125-4820 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13087
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ระหว่างเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1936 ถึง เดือนมีนาคม ค.ศ. 1937 ได้มีความพยายามจัดตั้งสภาอินโดจีน (Indochinese Congress) ขึ้นในโคชินจีน (เวียดนามใต้) โดยคนเวียดนามกลุ่มต่าง ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือต่อรองกับรัฐบาลอาณานิคมฝรั่งเศส ความเคลื่อนไหวดังกล่าวสะท้อนให้เห็นการต่อสู้ทางการเมืองระหว่างชาวเวียดนามที่นิยมฝรั่งเศสกับฝ่ายต่อต้านฝรั่งเศสที่นำโดยพรรคคอมมินิสต์อินโดจีน (ICP) ทั้งยังชี้ให้เห็นความไม่จริงใจของฝรั่งเศสในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในอาณานิคมอินโดจีน แม้ว่าการตั้งสภาอินโดจีนจะล้มเหลวและถูกฝรั่งเศสปราบปรามในที่สุด แต่ความพยายามดังกล่าวส่งผลให้พรรค ICP ขยายบทบาททางการเมืองในโคชินจีนได้สะดวกขึ้นในครึ่งหลังของทศวรรษ 1930

บรรณานุกรม :
สุด จอนเจิดสิน . (2541). สภาอินโดจีน (พฤษภาคม 1936-มีนาคม 1937) : ฝันสลายของนักชาตินิยมเวียดนาม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุด จอนเจิดสิน . 2541. "สภาอินโดจีน (พฤษภาคม 1936-มีนาคม 1937) : ฝันสลายของนักชาตินิยมเวียดนาม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุด จอนเจิดสิน . "สภาอินโดจีน (พฤษภาคม 1936-มีนาคม 1937) : ฝันสลายของนักชาตินิยมเวียดนาม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print.
สุด จอนเจิดสิน . สภาอินโดจีน (พฤษภาคม 1936-มีนาคม 1937) : ฝันสลายของนักชาตินิยมเวียดนาม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541.