ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์พม่า-โยธยา : นับแต่ยุคแรกเริ่มจนถึงกลางคริสตศตวรรษที่ 16

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์พม่า-โยธยา : นับแต่ยุคแรกเริ่มจนถึงกลางคริสตศตวรรษที่ 16
นักวิจัย : อู, ซาน เยง
คำค้น : พม่า -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ไทย , ไทย --ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- พม่า , ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงศรีอยุธยา, 1893-2310 , พม่า -- ประวัติศาสตร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ส. หยกฟ้า , สุเนตร ชุตินธรานนท์
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : วารสารอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 27,1(ม.ค.-มิ.ย. 2541),77-94 , 0125-4820 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13082
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ส. หยกฟ้า และ สุเนตร ชุตินธรานนท์, แปล

บทความของ อูซาน เยงกล่าวถึง สงครามข้ามภูมิภาคระหว่างอยุธยากับพม่าในช่วงคริสตศตวรรษที่ 16 อันเป็นยุคสมัยของพระเจ้าตะเบงชเวตี้และพระเจ้าบุเรงนอง อูซานเยงให้รายละเอียดที่น่าสนใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการทางทหารระหว่างพม่ากับไทย โดยศึกษาผ่านหลักฐานพงศาวดารพม่าซึ่งหลากหลายไปด้วยมุมมองและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่แตกต่างไปจากเรื่องที่รับรู้และเข้าใจในแวดวงวิชาการไทย

บรรณานุกรม :
อู, ซาน เยง . (2541). ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์พม่า-โยธยา : นับแต่ยุคแรกเริ่มจนถึงกลางคริสตศตวรรษที่ 16.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อู, ซาน เยง . 2541. "ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์พม่า-โยธยา : นับแต่ยุคแรกเริ่มจนถึงกลางคริสตศตวรรษที่ 16".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อู, ซาน เยง . "ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์พม่า-โยธยา : นับแต่ยุคแรกเริ่มจนถึงกลางคริสตศตวรรษที่ 16."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print.
อู, ซาน เยง . ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์พม่า-โยธยา : นับแต่ยุคแรกเริ่มจนถึงกลางคริสตศตวรรษที่ 16. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541.