ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบวกแบบเชื่อมตรงบนระบบจำนวนเชิงซ้อนของเพนนีย์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบวกแบบเชื่อมตรงบนระบบจำนวนเชิงซ้อนของเพนนีย์
นักวิจัย : ณัฐพล ธนาเตชะวงศ์
คำค้น : ทฤษฎีจำนวนเลข , จำนวนเชิงซ้อน , การบวกแบบเชื่อมตรง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อรรถสิทธิ์ สุรฤกษ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13045
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

ระบบแทนจำนวนเชิงซ้อนของเพนนีย์ใช้แสดงแทนจำนวนโดยรวมส่วนจริงและส่วนจินตภาพเข้าด้วยกันเป็นลำดับตัวเลขเดียว ซึ่งได้รับการยืนยันแล้วว่ามีความสะดวกในการดำเนินการทางเลขคณิตพื้นฐานของจำนวนเชิงซ้อน นอกจากนี้ในส่วนของการคำนวณ การคำนวณแบบเชื่อมตรงได้ถูกเสนอขึ้นเพื่อลดเวลาในการคำนวณด้วยแนวคิดของการคำนวณแบบสายท่อ จากงานวิจัยที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นว่าการบวกสามารถทำได้ด้วยค่าความหน่วงเชื่อมตรงเท่ากับสิบหก ในงานนี้เราได้เสนออัลกอริทึมในการบวกแบบเชื่อมตรงใหม่ ซึ่งอธิบายได้ด้วยออโตมาตาจำกัดแบบเชื่อมตรง ผลลัพธ์ทฤษฎีแสดงให้เห็นว่าออโตมาตาที่เสนอขึ้นนี้สามารถทำงานได้ด้วยค่าความหน่วงแบบเชื่อมตรงเท่ากับแปด และออโตมาตามีจำนวนสถานะ 407 สถานะ

บรรณานุกรม :
ณัฐพล ธนาเตชะวงศ์ . (2550). การบวกแบบเชื่อมตรงบนระบบจำนวนเชิงซ้อนของเพนนีย์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฐพล ธนาเตชะวงศ์ . 2550. "การบวกแบบเชื่อมตรงบนระบบจำนวนเชิงซ้อนของเพนนีย์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฐพล ธนาเตชะวงศ์ . "การบวกแบบเชื่อมตรงบนระบบจำนวนเชิงซ้อนของเพนนีย์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
ณัฐพล ธนาเตชะวงศ์ . การบวกแบบเชื่อมตรงบนระบบจำนวนเชิงซ้อนของเพนนีย์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.