ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปรสิตที่พบในกบนา ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปรสิตที่พบในกบนา ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
นักวิจัย : มาลินี ฉัตรมงคลกุล , เจตจันทร์ เศรษฐสิทธิ์ , ผุสตี ปริยานนท์
คำค้น : ความหลากหลายทางชีวภาพ , กบนา -- ปรสิต
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13024
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : โครงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางพันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , โครงการวิจัยย่อย การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จากการศึกษาปรสิตในกบนา Hoplobatrachus rugulosus ตัวเต็มวัย จำนวน 74 ตัว ระหว่างเดือนตุลาคม 2549 ถึงกันยายน 2550 จากพื้นที่ 2 แห่ง ได้แก่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี และอำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย ได้นำมาศึกษาหาหนอนพยาธิโพรโทซัว และ ปรสิตในเลือด ผลการศึกษาพบว่า ในอวัยวะของกบนามีการติดปรสิต ได้แก่ หนอนตัวกลม 3 กลุ่ม (วงศ์ Cosmocercidae สกุล Oswaldocruzia และสกุล Rhabdias) หนอนหัวหนาม 2 กลุ่ม พยาธิใบไม้ 3 สกุล (Haplometra, Glypthelmins และ Diplodiscus) พยาธิตัวตืดในกลุ่ม sparganum และโพรโทซัวในลำไส้ 2 สกุล (Opalina และ Balantidium) สำหรับปรสิตในเลือดพบ 3 สกุล ได้แก่ Trypanosoma, Hepatozoon และ Lankesterella

บรรณานุกรม :
มาลินี ฉัตรมงคลกุล , เจตจันทร์ เศรษฐสิทธิ์ , ผุสตี ปริยานนท์ . (2550). ปรสิตที่พบในกบนา ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มาลินี ฉัตรมงคลกุล , เจตจันทร์ เศรษฐสิทธิ์ , ผุสตี ปริยานนท์ . 2550. "ปรสิตที่พบในกบนา ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มาลินี ฉัตรมงคลกุล , เจตจันทร์ เศรษฐสิทธิ์ , ผุสตี ปริยานนท์ . "ปรสิตที่พบในกบนา ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
มาลินี ฉัตรมงคลกุล , เจตจันทร์ เศรษฐสิทธิ์ , ผุสตี ปริยานนท์ . ปรสิตที่พบในกบนา ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.