ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยากับสถานการณ์การพัฒนาปัจจุบัน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สังคมวิทยาและมานุษยวิทยากับสถานการณ์การพัฒนาปัจจุบัน
นักวิจัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
คำค้น : สังคมวิทยา -- วิจัย , มานุษยวิทยา -- วิจัย , การพัฒนาชนบท -- วิจัย , วิจัยทางประชากร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุริชัย หวันแก้ว , สุภางค์ จันทวานิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2528
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12974
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : ผู้วิจัยและผู้ใช้ผลงานวิจัย ; ลำดับที่ 5
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รายงานผลการประชุมสัมมนาระหว่างผู้วิจัย และผู้ใช้ผลงานวิจัย จัดโดยภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ 22 พ.ย. 2527

บรรณานุกรม :
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ . (2528). สังคมวิทยาและมานุษยวิทยากับสถานการณ์การพัฒนาปัจจุบัน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ . 2528. "สังคมวิทยาและมานุษยวิทยากับสถานการณ์การพัฒนาปัจจุบัน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ . "สังคมวิทยาและมานุษยวิทยากับสถานการณ์การพัฒนาปัจจุบัน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528. Print.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ . สังคมวิทยาและมานุษยวิทยากับสถานการณ์การพัฒนาปัจจุบัน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2528.