ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาอุปกรณ์แอฟฟินิตีคอลัมน์เพื่อลดต้นทุนการตรวจสอบอะฟลาทอกซิน

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาอุปกรณ์แอฟฟินิตีคอลัมน์เพื่อลดต้นทุนการตรวจสอบอะฟลาทอกซิน
นักวิจัย : วราภา มหากาญจนกุล , รัชนี ฮงประยูร , นางลักษณ์กนก สินธุ์ประสพชัย , น.ส.พนม ใสยจิตร์ , สุวรรณา กลัดพันธุ์ , นางสุพัตรา ปรศุพัฒนา
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0830520000&BudgetYear=2008
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วราภา มหากาญจนกุล , รัชนี ฮงประยูร , นางลักษณ์กนก สินธุ์ประสพชัย , น.ส.พนม ใสยจิตร์ , สุวรรณา กลัดพันธุ์ , นางสุพัตรา ปรศุพัฒนา . (2551). การพัฒนาอุปกรณ์แอฟฟินิตีคอลัมน์เพื่อลดต้นทุนการตรวจสอบอะฟลาทอกซิน.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วราภา มหากาญจนกุล , รัชนี ฮงประยูร , นางลักษณ์กนก สินธุ์ประสพชัย , น.ส.พนม ใสยจิตร์ , สุวรรณา กลัดพันธุ์ , นางสุพัตรา ปรศุพัฒนา . 2551. "การพัฒนาอุปกรณ์แอฟฟินิตีคอลัมน์เพื่อลดต้นทุนการตรวจสอบอะฟลาทอกซิน".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วราภา มหากาญจนกุล , รัชนี ฮงประยูร , นางลักษณ์กนก สินธุ์ประสพชัย , น.ส.พนม ใสยจิตร์ , สุวรรณา กลัดพันธุ์ , นางสุพัตรา ปรศุพัฒนา . "การพัฒนาอุปกรณ์แอฟฟินิตีคอลัมน์เพื่อลดต้นทุนการตรวจสอบอะฟลาทอกซิน."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. Print.
วราภา มหากาญจนกุล , รัชนี ฮงประยูร , นางลักษณ์กนก สินธุ์ประสพชัย , น.ส.พนม ใสยจิตร์ , สุวรรณา กลัดพันธุ์ , นางสุพัตรา ปรศุพัฒนา . การพัฒนาอุปกรณ์แอฟฟินิตีคอลัมน์เพื่อลดต้นทุนการตรวจสอบอะฟลาทอกซิน. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2551.