ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จิตรกรรมในวรรณคดีไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : จิตรกรรมในวรรณคดีไทย
นักวิจัย : วัชรี รมยะนันทน์
คำค้น : จิตรกรรมในวรรณคดี , ตัวละครและลักษณะนิสัยในวรรณคดี , วรรณคดีไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2527
อ้างอิง : วารสารภาษาและวรรณคดีไทย. 1,2 (ส.ค. 2527), 39-45 , 0857-037X , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12872
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จิตรกรรมที่ปรากฏในวรรณคดีไทย มักจะเป็นภาพวาดของตัวละครเอกในเรื่องซึ่งมีทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง แต่โดยทั่วไปจะเป็นภาพวาดของตัวละครเอกฝ่ายหญิงมากกว่าภาพวาดดังกล่าวนี้เน้นความงดงามที่ทำให้ผู้พบเห็นหลงใหลเป็นจุดสำคัญ และมีบทบาทสำคัญในการดำเนินเรื่อง ทำให้ตัวละครเอกฝ่ายชายและฝ่ายหญิงเกิดความรักกัน หรือทำให้ตัวละครรองอื่นๆ เกิดความรักและหลงใหลตัวละครเอกฝ่ายหญิง นอกจากนี้ภาพวาดในวรรณคดียังมีส่วนช่วยให้เรื่องนั้นๆ สนุกสนานทั้งการแสดงและการอ่าน

บรรณานุกรม :
วัชรี รมยะนันทน์ . (2527). จิตรกรรมในวรรณคดีไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วัชรี รมยะนันทน์ . 2527. "จิตรกรรมในวรรณคดีไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วัชรี รมยะนันทน์ . "จิตรกรรมในวรรณคดีไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527. Print.
วัชรี รมยะนันทน์ . จิตรกรรมในวรรณคดีไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2527.