ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความรู้จากพระราชหัตถเลขา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความรู้จากพระราชหัตถเลขา
นักวิจัย : ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา
คำค้น : จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2347-2411 , จดหมาย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2527
อ้างอิง : วารสารภาษาและวรรณคดีไทย. 1,2 (ส.ค. 2527), 33-38 , 0857-037X , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12867
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

พระราชหัตถเลขาในรูปแบบต่าง ๆ ของรัชกาลที่ 4 เป็นผลงานที่มีค่าแก่ผู้อ่านหลายอย่าง ที่เห็นได้เด่นชัดที่สุดคือความรู้เรื่องโบราณที่ไม่มีผู้เขียนบันทึกไว้ เป็นแต่อ้างถึง แต่หาคำอธิบายที่เป็นหลักฐานแน่นอนไม่ได้ เช่น คำอธิบายเกี่ยวกับการเรียกเนื้อเงินและเนื้อทอง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีความรู้ในด้านต่างๆ อีกมากการนำเรื่องนี้มาเขียนจึงเท่ากับเป็นการแนะนำให้ผู้อ่านได้สัมผัสกับหนังสือดีมีประโยชน์ที่เรามักจะมองข้ามกันไป

บรรณานุกรม :
ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา . (2527). ความรู้จากพระราชหัตถเลขา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา . 2527. "ความรู้จากพระราชหัตถเลขา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา . "ความรู้จากพระราชหัตถเลขา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527. Print.
ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา . ความรู้จากพระราชหัตถเลขา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2527.