ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มงคลหลากหลายในคำให้พรวันเกิด

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : มงคลหลากหลายในคำให้พรวันเกิด
นักวิจัย : พรทิพย์ พุกผาสุข
คำค้น : มงคล , คำอวยพร , วันเกิด , ภาษาไทย -- การใช้ภาษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : วารสารภาษาและวรรณคดีไทย. 21 (ธ.ค. 2547), 86-96 , 0857-037X , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12863
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ภาษาที่ใช้เป็นคำให้พรประกอบด้วยถ้อยคำต่างๆ ที่เป็นมงคล ความหมายมงคล ที่ปรากฏในคำให้พรในโอกาสวันเกิดมีหลากหลาย ได้แก่ ความหมายมงคลเกี่ยวกับความสุข ความสมหวัง สุขภาพแข็งแรง ความเจริญ ความร่ำรวย ความสำเร็จ อายุยืน ความสดชื่น ลาภ โชคดี ยศ เกียรติยศ และจตุรพิธพรหรือพรทั้งสี่ประการ ความหมายมงคลที่ปรากฏมากที่สุดในคำให้พรวันเกิด สามลำดับแรก คือ ความสุข ความสมหวัง และสุขภาพแข็งแรง

บรรณานุกรม :
พรทิพย์ พุกผาสุข . (2547). มงคลหลากหลายในคำให้พรวันเกิด.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรทิพย์ พุกผาสุข . 2547. "มงคลหลากหลายในคำให้พรวันเกิด".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรทิพย์ พุกผาสุข . "มงคลหลากหลายในคำให้พรวันเกิด."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
พรทิพย์ พุกผาสุข . มงคลหลากหลายในคำให้พรวันเกิด. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.