ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาฟิล์มกำจัดก๊าซเอทิลีนสำหรับบรรจุผลิตผลที่ไวต่อก๊าซเอทิลีน

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาฟิล์มกำจัดก๊าซเอทิลีนสำหรับบรรจุผลิตผลที่ไวต่อก๊าซเอทิลีน
นักวิจัย : อศิรา เฟื่องฟูชาติ , ดวงพร ศิริกิตติกุล , สุจิตรา อภิสิทธิเนตร , ชลลดา ฤตวิรุฬห์ , ตะวัน สุขน้อย , Asira Fuongfuchat , Doungporn Sirikittikul , Suchitra Apisittinet , Chonlada Ritvirulh , Tawan Sooknoi
คำค้น : Engineering and technology , Ethylene , Food containers , Materials engineering , Packaging , Plastic films , Polymers , ก๊าซเอทิลีน , บรรจุภัณฑ์อาหารสด , ฟิล์มพลาสติก , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/16897
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในปัจจุบัน ผลิตผลสดมักบรรจุในถุงพลาสติกเพื่อลดการสูญเสียน้ำหนัก บ่อยครั้งที่พบว่ามีการสะสมของก๊าซเอทิลีน ส่งผลให้เกิดการเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ว ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงพัฒนาฟิล์มที่กำจัดก๊าซเอทิลีนได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยอาศัยหลักการของ “Mixed Matrix Membrane” ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการพัฒนาเมมเบรนกรองแยกสารที่อาศัยการเป็นตัวกรองระดับโมเลกุลของสารซีโอไลต์ร่วมกับการยอมให้ก๊าซซึมผ่านได้ของวัสดุพอลิเมอร์ ทำให้เมมเบรนนั้นมีค่าการเลือกซึมผ่านของก๊าซหนึ่งๆ สูง ในงานวิจัยนี้พบว่า สารซีโอไลต์ที่มีขนาดเล็กกว่า 2 ไมโครเมตร มีความไม่ชอบน้ำสูง (SiO2 /Al2O3>25) และมีรูพรุนกว้างกว่าขนาดโมเลกุลจลน์ของก๊าซเอทิลีน (0.39 นาโนเมตร) เมื่อกระจายตัวในเนื้อฟิล์มที่มีสไตรีนิค บล็อกโคโพลิเมอร์เป็นองค์ประกอบ จะให้ค่า ethylene-TR สูง (63,000 – 74,000 ลบ.ซม./ตารางเมตร.วัน) ขณะที่ค่า OTR และ CO2-TR อยู่ในช่วง 8,500 – 15,000 และ 13,200 – 60,000 ลบ.ซม./ตารางเมตร.วัน ตามลำดับ ซึ่งเหมาะสมต่อการเก็บรักษาผลิตผลสด จากงานวิจัยนี้ยังพบว่าการกระจายตัวของสารซีโอไลต์ ลักษณะบริเวณสัมผัส (interface) และสมบัติการซึมผ่าน ของเนื้อพลาสติกมีผลโดยตรงต่อการเลือกซึมผ่านก๊าซของฟิล์มดังกล่าวอีกด้วย เมื่อนำฟิล์มที่พัฒนาขึ้นมาบรรจุผักชีจะสามารถรักษาความเขียวของผักชีได้นาน 8 วัน ที่ 7 °ซ และถุงพีพีที่มีช่องหน้าต่างเป็นฟิล์มกำจัดก๊าซเอทิลีนเมื่อนำมาบรรจุมะเขือเทศจะสามารถชะลอการสุกได้นาน 7-8 วันเมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง

Nowadays, the fresh commodities are commonly packed in plastic bags to reduce weight loss. Accumulation of the ethylene gas is thus frequently found and leads to rapid ripening and decays. Therefore, careful removal of the gas must be applied. This research work was carried out to develop the films that can efficiently remove ethylene gas inside the package. The development was followed mixed matrix membrane concept which has been applied extensively in the preparation of permselective membranes with zeolite particles dispersed in polymer matrix. In our study, fine particles of zeolite with SiO2/Al2O3 > 25 and pore size > 0.39 nm were used. The films with fine particles dispersed in the matrix containing styrenic block copolymer gave ethylene-TR = 63,000 – 74,000 cm3/m2.day, while OTR and CO2-TR are 8,500 – 15,000 and 13,200 – 60,000 cm3/m2.day, respectively. In addition, particle distribution, interfacial property and ethylene permeability of polymer matrix showed significant effects on the film permselectivity. Packing tests carried out showed that Thai coriander packed in the films remained fresh and green for 8 days at 7 deg. C, and green tomato packed in PP bag with the ethylene permeable window reached “turning stage” on day 7-8 at room temperature.

บรรณานุกรม :
อศิรา เฟื่องฟูชาติ , ดวงพร ศิริกิตติกุล , สุจิตรา อภิสิทธิเนตร , ชลลดา ฤตวิรุฬห์ , ตะวัน สุขน้อย , Asira Fuongfuchat , Doungporn Sirikittikul , Suchitra Apisittinet , Chonlada Ritvirulh , Tawan Sooknoi . (2553). การพัฒนาฟิล์มกำจัดก๊าซเอทิลีนสำหรับบรรจุผลิตผลที่ไวต่อก๊าซเอทิลีน.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อศิรา เฟื่องฟูชาติ , ดวงพร ศิริกิตติกุล , สุจิตรา อภิสิทธิเนตร , ชลลดา ฤตวิรุฬห์ , ตะวัน สุขน้อย , Asira Fuongfuchat , Doungporn Sirikittikul , Suchitra Apisittinet , Chonlada Ritvirulh , Tawan Sooknoi . 2553. "การพัฒนาฟิล์มกำจัดก๊าซเอทิลีนสำหรับบรรจุผลิตผลที่ไวต่อก๊าซเอทิลีน".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อศิรา เฟื่องฟูชาติ , ดวงพร ศิริกิตติกุล , สุจิตรา อภิสิทธิเนตร , ชลลดา ฤตวิรุฬห์ , ตะวัน สุขน้อย , Asira Fuongfuchat , Doungporn Sirikittikul , Suchitra Apisittinet , Chonlada Ritvirulh , Tawan Sooknoi . "การพัฒนาฟิล์มกำจัดก๊าซเอทิลีนสำหรับบรรจุผลิตผลที่ไวต่อก๊าซเอทิลีน."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2553. Print.
อศิรา เฟื่องฟูชาติ , ดวงพร ศิริกิตติกุล , สุจิตรา อภิสิทธิเนตร , ชลลดา ฤตวิรุฬห์ , ตะวัน สุขน้อย , Asira Fuongfuchat , Doungporn Sirikittikul , Suchitra Apisittinet , Chonlada Ritvirulh , Tawan Sooknoi . การพัฒนาฟิล์มกำจัดก๊าซเอทิลีนสำหรับบรรจุผลิตผลที่ไวต่อก๊าซเอทิลีน. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2553.