ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มองไปข้างหน้า..กับการพัฒนาเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวของประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : มองไปข้างหน้า..กับการพัฒนาเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวของประเทศไทย
นักวิจัย : อภิญญา กมลสุข , กัลยา อุดมวิทิต , จิราภรณ์ แจ่มชัดใจ , Apinya Kamolsook , Kalaya Udomvitid
คำค้น : Embedded System , Roadmapping , ระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัว , ระบบสมองกลฝังคตัว , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , แผนที่การวิจัย
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/16804
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

Embedded Systems (ES) หรือสมองกลฝังตัว เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ประมวลผลด้วยซีพียู หรืออาจเรียกได้ว่าเป็น คอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋วที่ใช้อุปกรณ์ควบคุม ได้แก่ ไมโครคอนโทรลเลอร์และไมโครโพรเซสเซอร์ โดยนำไปฝังไว้ในอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องเล่นอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ อาทิเช่น โทรศัพท์มือถือ กล้องดิจิทัล เครื่องซักผ้า พีดีเอ รวมไปถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมในยานยนต์ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความฉลาดและความสามารถต่างๆ ให้กับอุปกรณ์เหล่านั้น โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่ฝังไว้ภายในเป็นตัวควบคุมการทำงาน ซึ่งในปัจจุบันการนำระบบสมองกลฝังตัวมาใช้กับอุปกรณ์ต่างๆ มีมากขึ้นและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากการสำรวจของ BCC Research Group (ปี 2548) ได้คาดการณ์ว่ามูลค่าการตลาดของกลุ่มระบบสมองกล ฝังตัวทั่วโลกจะมีมูลค่าสูงถึง 88 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี พ.ศ. 2552 และมีค่าการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อปี (AAGR-Average Annual Growth Rate) ที่ร้อยละ 14 สำหรับส่วนแบ่งการตลาดของทางด้านซอฟต์แวร์ที่ใช้กับ ระบบสมองกลฝังตัว จะมีมูลค่าที่ 3.5 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2552 ส่วนฮาร์ดแวร์คาดการณ์ว่าจะมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 14.2 และมีมูลค่าการตลาด 78.7 พันล้านเหรียญสหรัฐในปีเดียวกัน เพื่อให้การวิจัยและพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวในประเทศเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน รายงานการศึกษาของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (2550) ได้วิเคราะห์ถึงความสอดคล้องของสถานภาพการวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวกับแนวโน้มในอนาคต ตามแนวทางของแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Roadmap) โดยใช้โมเดล 5 ชั้น ได้แก่ Market, Product, Technology, Process และ People โดยในด้านการทำตลาด (Market Issues) และด้านผลิตภัณฑ์ (Products Issues) จะเน้นในมิติของ “Market pull; ในบริบทของประเทศไทยในระยะ 3-5 ปีต่อไปนี้ ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ได้โดยใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว สำหรับในมิติของ Technology push& จะพิจารณาจากเทคโนโลยี (Technology) กระบวนการ (Process) และบุคลากร (People)

An embedded system is a special-purpose computer system designed to perform one or a few dedicated functions, often with real-time computing constraints. It is usually embedded as part of a complete device including hardware and mechanical parts. In contrast, a general-purpose computer, such as a personal computer, can do many different tasks depending on programming. Among the segments, the market for embedded software will grow from about $1.6 billion in 2004 to $3.5 billion by 2009, at an AAGR of 16%. Embedded hardware growth will be at an AAGR of 14.2% to reach $78.7 billion in 2009, while embedded board revenues will increase by an AAGR of 10%. This report examines the embedded systems market-its fundamental basis, key technology drivers, primary utilization, critical applications, and component segments. Technology Roadmap can suport the development of Embedded system in Thailand. By using 5 factors to evaluate such as Market, Product, Technology, Process and People.

บรรณานุกรม :
อภิญญา กมลสุข , กัลยา อุดมวิทิต , จิราภรณ์ แจ่มชัดใจ , Apinya Kamolsook , Kalaya Udomvitid . (2551). มองไปข้างหน้า..กับการพัฒนาเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวของประเทศไทย.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อภิญญา กมลสุข , กัลยา อุดมวิทิต , จิราภรณ์ แจ่มชัดใจ , Apinya Kamolsook , Kalaya Udomvitid . 2551. "มองไปข้างหน้า..กับการพัฒนาเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวของประเทศไทย".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อภิญญา กมลสุข , กัลยา อุดมวิทิต , จิราภรณ์ แจ่มชัดใจ , Apinya Kamolsook , Kalaya Udomvitid . "มองไปข้างหน้า..กับการพัฒนาเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวของประเทศไทย."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2551. Print.
อภิญญา กมลสุข , กัลยา อุดมวิทิต , จิราภรณ์ แจ่มชัดใจ , Apinya Kamolsook , Kalaya Udomvitid . มองไปข้างหน้า..กับการพัฒนาเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวของประเทศไทย. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2551.