ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการปรับปรุงผิว Class A โดยกระบวนการฉีดขึ้นรูปเทอร์โมพลาสติกคอมพอสิตด้วยการควบคุมความร้อนและการหล่อเย็นอย่างรวดเร็ว

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการปรับปรุงผิว Class A โดยกระบวนการฉีดขึ้นรูปเทอร์โมพลาสติกคอมพอสิตด้วยการควบคุมความร้อนและการหล่อเย็นอย่างรวดเร็ว
นักวิจัย : วุฒิพงษ์ รังษีสันติวานนท์ , ธีระพนธ์ แย้มวงษ์ , บรรพต ไม้งาม , พงษ์พิศณุ เมืองเจริญ , ณัชชา ประกายมรมาศ , ยุทธนา โฆษิตสกุล , สมบูรณ์ อัศวพิชญโชติ , ดำรงค์ ถนอมจิตร , สกล ทิพย์ทวีชัย , Wuttipong Rungseesantivanon , Teerapon Yamwong , Bunpot Mai-ngam , Pongphisanu Muangchareon , Natcha Prakymoramas
คำค้น : Engineering and technology , Materials engineering , Molding , Plastic , Polymers , Thermoplastics composites , การขึ้นรูป , พลาสติก , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช , เทอร์โมพลาสติกคอมพอสิต
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/16795
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในปัจจุบันพบว่าในกระบวนการฉีดขึ้นรูปเทอร์โมพลาสติกคอมพอสิตเสริมแรงด้วยใยแก้วสั้นจะมีการไหลของเส้นใยแก้วสั้นผ่านชั้นกลางของแม่พิมพ์มายังผิวบนที่บริเวณผนังแม่พิมพ์ทำให้เกิดการขัดขวางการเติมเต็มของพลาสติกหลอม ผิวที่ได้จะมีลักษณะเป็นลายเส้นของรูปร่างเส้นใยที่ผิว ซึ่งจำเป็นต้องทำการตกแต่งผิวหลังจากการฉีดขึ้นรูปชิ้นงานเป็นการเพิ่มกระบวนการทำงาน ต้นทุนการผลิต ระยะเวลา และการทำสียังส่งผลต่อสภาวะแวดล้อมด้วย แต่เมื่ออุณหภูมิของแม่พิมพ์สูงขึ้นจะทำให้ผิวของชิ้นงานมีความเป็นผลึกมากของตามไปด้วย ซึ่งพบว่าสาเหตุเกิดจากการเย็นตัวช้าของพลาสติกหลอมเหลว สภาวะของการที่มีผลึกเกิดที่ผิวของชิ้นงานฉีดจำนวนมากและขนาดของผลึกจะโตกว่าการเย็นตัวอย่างรวดเร็ว จะส่งผลต่อความสามารถในการสะท้อนแสงของผลึกจะมีมากขึ้น ทำให้ความมันเงา (Gloss) ของชิ้นงานสูงขึ้น การปรับปรุงความมันเงาของผิวชิ้นงาน “Class A” จึงสามารถนำเอาสมบัติการเกิดผลึกของพลาสติกหลอมและความสามารถในการไหลของพลาสติกที่จะดีขึ้นเมื่ออุณหภูมิของแม่พิมพ์และพลาสติกหลอมเหลวที่สูงขึ้น เพื่อนำมาปรับปรุงผิวของชิ้นงานเทอร์โมพลาสติกคอมพอสิตเสริมแรงด้วยเส้นใยแก้วสั้นให้สามารถผลิตชิ้นงานที่มีผิวระดับ Class A ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนต่างๆ อีกมากมาย การควบคุมไอน้ำที่บีบอัดที่ความดันประมาณ 4-10 บาร์ ทำให้สามารถเพิ่มอุณหภูมิให้กับไอน้ำดังกล่าวได้สูงถึง 140 - 180 oC อย่างรวดเร็วทำให้พลาสติกไหลในช่องแม่พิมพ์ได้ดีขึ้น และการเย็นตัวที่อุณหภูมิสูงจะทำให้ได้ความมันเงาของผิวสูง (High Gloss, Class A) กว่าการเย็นตัวที่อุณหภูมิต่ำ อย่างไรก็ตามถ้าหากอุณหภูมิแม่พิมพ์สูงจะส่งผลต่อระยะเวลาการหล่อเย็นของชิ้นงาน ขนาดและการเสียรูปของชิ้นงาน ดังนั้นจึงต้องมีระบบระบายไอน้ำร้อนออกจากช่องหล่อเย็นของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกและเติมน้ำเย็นเพื่อหล่อแม่พิมพ์และชิ้นงานให้เย็นตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้ชิ้นงานที่ร้อนเย็นตัวลงต่ำกว่าอุณหภูมิที่พลาสติกเริ่มเสียรูป (Heat distortion temperature, HDT) ชิ้นงานจึงสามารถปลดออกจากแม่พิมพ์ได้ตามปกติ

Injection molding of thermoplastic composites with short fibers has been widely used for many applications. However, the surface of plastic part tends to be rough resulting from the appearance of the short fibers on the surface. The short fibers also prevent the molten plastic from filling the mold. As the result, the plastic part needs to be polished making the process undesirable for the glossy products. The glossiness of plastics found to be related to the sizes of spherulited crystals of plastics. At high mold temperature the sizes of crystals are large compare to the sizes at lower temperature. The larger size of crystals shows better reflection of light resulting in better glossiness. To achieve the “Class A” glossy level, this study will make the use of superheated steam at 4-10 bars and 140-180 oC to rapidly heat the molds, then quickly reduce the temperature below heat deflection temperature by using the cooling water. The resulting process will be short cycle time with the large size of plastic crystals.

บรรณานุกรม :
วุฒิพงษ์ รังษีสันติวานนท์ , ธีระพนธ์ แย้มวงษ์ , บรรพต ไม้งาม , พงษ์พิศณุ เมืองเจริญ , ณัชชา ประกายมรมาศ , ยุทธนา โฆษิตสกุล , สมบูรณ์ อัศวพิชญโชติ , ดำรงค์ ถนอมจิตร , สกล ทิพย์ทวีชัย , Wuttipong Rungseesantivanon , Teerapon Yamwong , Bunpot Mai-ngam , Pongphisanu Muangchareon , Natcha Prakymoramas . (2553). โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการปรับปรุงผิว Class A โดยกระบวนการฉีดขึ้นรูปเทอร์โมพลาสติกคอมพอสิตด้วยการควบคุมความร้อนและการหล่อเย็นอย่างรวดเร็ว.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วุฒิพงษ์ รังษีสันติวานนท์ , ธีระพนธ์ แย้มวงษ์ , บรรพต ไม้งาม , พงษ์พิศณุ เมืองเจริญ , ณัชชา ประกายมรมาศ , ยุทธนา โฆษิตสกุล , สมบูรณ์ อัศวพิชญโชติ , ดำรงค์ ถนอมจิตร , สกล ทิพย์ทวีชัย , Wuttipong Rungseesantivanon , Teerapon Yamwong , Bunpot Mai-ngam , Pongphisanu Muangchareon , Natcha Prakymoramas . 2553. "โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการปรับปรุงผิว Class A โดยกระบวนการฉีดขึ้นรูปเทอร์โมพลาสติกคอมพอสิตด้วยการควบคุมความร้อนและการหล่อเย็นอย่างรวดเร็ว".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วุฒิพงษ์ รังษีสันติวานนท์ , ธีระพนธ์ แย้มวงษ์ , บรรพต ไม้งาม , พงษ์พิศณุ เมืองเจริญ , ณัชชา ประกายมรมาศ , ยุทธนา โฆษิตสกุล , สมบูรณ์ อัศวพิชญโชติ , ดำรงค์ ถนอมจิตร , สกล ทิพย์ทวีชัย , Wuttipong Rungseesantivanon , Teerapon Yamwong , Bunpot Mai-ngam , Pongphisanu Muangchareon , Natcha Prakymoramas . "โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการปรับปรุงผิว Class A โดยกระบวนการฉีดขึ้นรูปเทอร์โมพลาสติกคอมพอสิตด้วยการควบคุมความร้อนและการหล่อเย็นอย่างรวดเร็ว."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2553. Print.
วุฒิพงษ์ รังษีสันติวานนท์ , ธีระพนธ์ แย้มวงษ์ , บรรพต ไม้งาม , พงษ์พิศณุ เมืองเจริญ , ณัชชา ประกายมรมาศ , ยุทธนา โฆษิตสกุล , สมบูรณ์ อัศวพิชญโชติ , ดำรงค์ ถนอมจิตร , สกล ทิพย์ทวีชัย , Wuttipong Rungseesantivanon , Teerapon Yamwong , Bunpot Mai-ngam , Pongphisanu Muangchareon , Natcha Prakymoramas . โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการปรับปรุงผิว Class A โดยกระบวนการฉีดขึ้นรูปเทอร์โมพลาสติกคอมพอสิตด้วยการควบคุมความร้อนและการหล่อเย็นอย่างรวดเร็ว. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2553.